Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 4 , Sayı 12

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Banka sermaye yeterliliği: basel ii standartlarının bir türk bankasına uygulanması

Yazar kurumları :
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi1, Kültür Üniversitesi İşletme Fakültesi2, RiskAktive3
Görüntülenme :
492
DOI :
Özet Türkçe :

1988 tarihli Basel I Uzlaşısı, bankacılık sektöründeki ilk sermaye standardını oluşturmuştur. Ancak bu Uzlaşı, yayımlandığı ilk günden itibaren eksiklikleri nedeniyle eleştirilmeye başlanmıştır. Bu eksikliklerin giderilmesi amacıyla, yeni bir bankacılık sermaye standartları taslağı Basel Komitesi tarafından 1999 yılında tartışılmaya açılmıştır. Basel II olarak da bilinen bu taslak, yeni bankacılık sermaye standartları olarak 26 Haziran 2004 tarihinde Basel Komitesi tarafından internet üzerinden yayınlanmıştır. Bu çalışma, bir Türk Bankasının 2002 ve 2003 yıllarına ait detaylı gerçek portföy verilerini kullanıp, Basel II standarlarında belirtilen kredi, piyasa ve operasyonel risklerini farklı yöntemlerle ölçerek, ele alınan bankanın sermaye yeterliliği oranı üzerindeki etkilerini incelemeyi amaçlamaktadır. Elde edilen ampirik bulgular, Basel II standartları uygulamasının incelenen Türk Bankasının sermaye yeterliliği oranını önemli ölçüde düşüreceğini işaret etmektedir.

Özet İngilizce :

Basel I issued in 1988 first set the capital standards for banks. Nevertheless, Basel I was deeply critisized because of its deficiencies in measurement of banking risk since the first day it issued. In order to cover these deficiencies in Basel I standards, Basel Commetee introduced a new proposal for bank capital standards and made it available for discussions in 1999. The proposal revised a number of times and finally issued as of June 26, 2004. This research examines the effects on capital adequacy ratio of an application of Basel II standards on a Turkish Bank by using a data set for the years 2002 and 2003. The empirical results point out that the application of Basel II standards in measurement of capital adequacy of the Turkish Bank would significantly lower its capital adequacy ratio.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :