Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 31

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ay. m 36 bağlamında şikâyet hakkı ile ilgili bir vakıa incelemesi-yargıtay içtihat eleştirisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada Adli Yargı alanında temyiz mercii durumundaki yüksek mahkeme Yargıtay’ın, “Kişilik Hakları” ile “Hak Arama Özgürlüğü” nün çatışması halindeki olaylara bakış açısını somut bir dava üzerinden incelemeye çalışacağız. Gerçekten,kişiler haklarını ararken gerek vermiş oldukları dilekçeler,gerekse vermiş oldukları ifadeler ile haklarını elde etmek için birtakım hukuka aykırı açıklamalarda ve iddialarda bulunurlar.Bu iddiaların gerçek olmaması veya ileri sürülen iddiaların ispatlanamaması halinde kişilik haklarına aykırı durumların varlığı iddia edilebilir.İşte bu çatışma halinde Yargıtay’ın koymuş olduğu kriterler ve çözüm yöntemi ve eleştirisi bu çalışmanın ana amacıdır. Yargıtay’ın vermiş olduğu bir karar ile bu husus incelenmiştir.

Özet İngilizce :

In this study, we aimed to study the altitude and practice of High Courts (YARGITAY) in case of contradiction between personal rights and freedom for looking for rights. Indeed, when persons looking for their rights, they could attack other personal rights with either petition or complaining. In this situation, courts and high courts practices would be very important. in this study, a real case was investigated starting from first court to reaching to high court. High court decision of this case was investigated with our solution, critics and suggestions.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :