Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 10 , Sayı 37

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği ülkelerinde ve türkiye de vatandaşlık eğitimi

Yazar kurumları :
Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
437
DOI :
Özet Türkçe :

Devletler ortak geleceklerini garanti altına almak ve toplumsal düzeni sağlıklı bir sekilde yasatmak için insanlar arasında güçlü bağlar olusturmalıdır. Đnsana saygı gösterme, değer verme, hosgörü, paylasma her vatandasın yasamak istediği toplumsal beklentilerdir. Bu beklentiler insanların kendilerine, birbirlerine ve devletlerine karsı yerine getirmek zorunda oldukları kuralları içerir. Avrupa Birliği de üye devletlerin vatandaslarında Avrupalılık bilinci olusturulması bağlamında "vatandaslık" eğitimine özel bir yer ayırmıstır. Ortak bir çatı altında ortak değerler sistemi yaratmak daha sorunsuz bir toplumsal yapının kurulmasına imkan verebilir. Bu nedenle her Avrupa Birliği üyesi devlet, vatandaslarını eğitmek durumundadır. Avrupa Birliği vatandaslık eylem planının amacı güçlü ve katılımcı vatandaslık duygusuna sahip bir vatandas profili yaratmaktır. Avrupa Birliği 2006 yılının sonunda baslayıp 7 yıllık bir eylem programıyla (2007-2013) ortak geleceğini insa etmeyi amaçlamaktadır. Program için bir çok sivil örgütün görüsüne basvurulmustur. Program, bir vatandas olarak sorumluluklar ve hakların farkındalığını artırmayı amaçlamaktadır. Vatandas olarak sorumluluklar ve hakların farkında olmak, Avrupalılık kimliğine sahip olma duygusu gelistirmek bu projeyle gerçeklestirilmek istenmektedir. Bu çalısmada Avrupa Birliği ülkeleri ile Türkiye deki vatandaslık eğitimi uygulamaları, yasal düzeyde, programlar düzeyinde ve okul, aile öğrenci düzeyinde karsılastırmalı olarak ele alınarak tartısılmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

In order to warrant their common future and perpetuate the social order in a blooming way, states should develop strong links between people. Respecting to pupil, honoring, allowance, sharing are the social expectations that every citizen wants to breathe. Those expectations cover the rules that people have to fulfill to themselves, each other and their states. European Union gives a special place for "citizenship" education in the context of developing consciousness to become European in the citizens of member states, too. Developing common values system in a common frame enables building more problem-free social structure. That is why, every each member state of European Union have to educate its citizens. The aim of European Union citizenship action plan is developing a citizen profile which is strong and has participant citizenship sense. European Union, with 7 year action plan (2007-2013) started in the end of 2006, aims to build its common future. A lot of civil organizations consulted for the program. Programs aims to increase the awareness of responsibilities and rights as being a citizen. With this project, it is aimed to implement to be aware of responsibilities and rights as being a citizen and developing the sense of having European identity. In this study, applications of citizenship education in European Union countries and Turkey discussed comparatively in the legal, programs and school, family and student planes.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :