Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 6 , Sayı 21

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği tarım politikası ve türkiye´de organik tarımın geliştirilmesi üzerine olası etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi İ.İ.B.F.1, Dicle Üniversitesi Ergani Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Avrupa Birligi’nin tarımsal politikasının temel amacı, topluluga üye ülkelerin tarımsal üretimini artırmak, üreticilere daha iyi bir yasam saglamak, çevre dostu tarım uygulamalarını tesvik etmek, bitki ve hayvan saglıgı standartlarının yaygınlastırılması, kırsal bölgeler arasında isbirligi ve kırsal gelismeyle ilgili deneyim ve bilgi alısverisini saglamaktır. Ayrıca, tarım piyasalarını istikrara kavusturarak arzın devamlılıgını sürekli kılmak hedeflerini de gütmektedir. Türkiye’de 18 milyon hektar tarım arazisi ve üç milyonun üzerinde de tarım isletmesi vardır. Tarım isletmelerinin büyük çogunlugu küçük isletmelerden olusmaktadır. Ülkemizde tarım isletmelerinin dagınık ve küçük olması, bir yandan teknoloji kullanımını kısıtlamakta ve öbür taraftan da birim alandan alınan verimi de düsürmektedir. Ayrıca gereginden fazla kullanılan kimyasal maddeler de insan saglıgını tehdit etmektedir. Optimum isletme büyüklüklerine sahip, ileri teknoloji kullanabilen ve nitelikli eleman istihdam edebilen, iç ve dıs pazarın ihtiyaç duydugu tarımsal ürünleri sürekli arz edebilen isletmelerin kurulması veya sayılarının artırılması tarım sektöründen beklenen ana hedeflerdir. Ayrıca, üreticilerin gelirlerinin artırılabilmesi için az gelismis bölgelerde isletmelerin maliyetlerini düsürmek, çiftçilerinin üretim gücünü ve gelirlerini artırmak ve sıkıntılarını azaltmak amacıyla entegre tesislerin kurulmaları da büyük bir önem tasımaktadır. Bu makalede, önce AB’nin ortak tarım politikası daha sonra da insan saglıgı açısından organik tarıma konu olan ürünlerin yetistirilmesinin önemi üzerinde bilgi verilmeye çalısılacaktır.

Özet İngilizce :

The main aim of the European Union` s Agricultural Policy is to boost agricultural production in its member states, to grant farmers better living conditions, to support organic farming, to launch health standards for plants and animals and to provide co-operations in rural areas as well as to provide information transactions referring to achievements and improvements in rural areas. Moreover, the policy wants to stabilize agricultural commodities in order to achieve a permanent wish to do agriculture. There are 18 million hectares of agricultural plants and more than 3 million farming industries in Turkey. A majority of those farming industries are small-sized industries. The fact that the farming industries are not in the same areas makes it difficult to make use of technology and also reduces the productivity of those industries. All those chemicals used in farming are also a threat for the health of the consumers. The agricultural sector is mainly expected to expand the number of existing good working farming industries as well as to establish industries of an optimum-size which work with new technologic equipment and employ trained workers in order to be able to supply permanently both the domestic and the foreign market with agricultural goods. Another important fact is that farmers in rural areas have less income which reduces their productivity and in order to increase their productivity and to reduce their problems some measures such as the establishment of co-operations can be taken, which would reduce production costs. This study aims to explain the EU` s Agricultural Policy and the importance of organic farming for consumer` s health.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :