Sayı : 43
SANAT EĞİTİMİNDE MATERYAL RUHU: SABUNDAN HEYKELLER
IN ART EDUCATION, SOUL of MATERIALS: SOAP SCULPTURES
Nermin Özcan ÖZER

9 3

Sanatın anlaşılması, benimsenmesi sanat eğitimi yoluyla mümkün olabilir. Sanat eğitimi ile bireylerin görsel, dokunsal yolla algılama ve düşünme yöntemleri öğretilebilir. Kendini anlama ve ifade etme becerileri kazandırılırken ayrıntıların da önemli olduğunun farkına varması beklenir. Duygu ve düşünceler algılamalarla görselliğe ve dokunsallığa dönüşürken, somutlaştırma çabaları ile de zihinsel etkinlikler eyleme dönüştürülmüş olur. Sanat yolu ile hayal gücü duyarlılığı artırılır. Tasarım zihinde yapılanırken bellekteki bilgiler aktif hale gelir. Böylece bireyin kendini tanıma ve ifade edebilme becerilerinin de temelleri atılır. Sanatta üç boyutlu uygulamalar yaptırmak önem arz etmesine rağmen bu tür çalışmalara gerektiği kadar yer verilmemektedir. Üç boyutlu uygulamalar denildiğinde akla ilk gelen heykel çalışmalarıdır. Ancak ülkemizde heykel alanına hak ettiği ilgi gösterilmezken zaman içinde heykel sevgisi farklı uygulamalarla sevdirilerek benimsetilecektir. Yaygın bir değişim gücünü sağlayabilmek adına eylem şekillerine doğru, zihin berraklığı ile enerji geçişini sağlamak öncelikle sanata, eğitime katkı sağlayacaktır. Bildirimizde 2011-2012 Eğitim - Öğretim yılında Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında Sanat Eğitimi dersi kapsamında uygulanmış olan çalışmalar paylaşılacaktır.
Intelligibility and adoption of art is possible with art education. Art education teaches visual and tactile sensation of thinking methods. While these methods purpose to become skilful at self-understanding and expressing him/herself, realising importance of details, would be expected. When emotions and thoughts turn into visual and tactual performance, concretization efforts turns intellectual activities into acts. By way of art, imagination power is improved. Designing in mind activates knowledge. In this way people become skilful at self-understanding and expressing themselves. Despite three dimensional practising has importance for art, it is not allowed to exercise, as it should be. About three dimensional practices, first thing come to mind is sculpture. Hardly in our country, sculpture has not been taken an interest deservedly. In process of time sculpture will be adopted and endeared by different practises. Providing mental clarity and energy transition in act images contribute art and education, in part of a big change. This paper shares exercised works in 2011-2012 education period in Marmara University Atatürk Faculty of Education Classroom Teaching Department during the Art Education.
Anahtar Kelimeler: Sanat Eğitimi, Materyal, Sabun, Heykel
Anahtar Kelimeler: Art education, Material, Soap, Sculpture

Kaynakça

Nermin Özcan ÖZER