Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği sürecinde yükselen ağ toplumu ve eğitim yöneticileri

Yazar kurumları :
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü AB Projeler Koordinasyon Şubesi2
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makalenin amacı, yükselen ağ toplumunun ısığında, eğitim yöneticilerinin liderlik ettikleri eğitim kurumlarını, bu ağın merkezine yerlestirebilmelerinin önemine dikkat çekmek ve bu konuda bir farkındalık yaratmaktır. Küresellesen dünyada hızla yükselen ağ toplumu, ekonomide olduğu ğibi eğitimde de sınırların kaldırılmasına, birlesmelere ve doğal olarak yeniliklerin yapılmasına olanak sağlamaktadır. ğelisen enformasyon teknolojilerinin olusturduğu bir ağ semsiyesi altında Türkiye’de eğitim politikaları ulusal ve küresel analizler yapılarak ğelistirilmeli, Avrupa Birliği sürecinde hızlı adımlarla ilerlemek isteyen Türkiye’nin, bu vizyonun ğereği olarak eğitim yöneticisi profilindeki değisime ivme kazandırılmalıdır. Bu nedenle okullar, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler ağ toplumu ısığında rollerini yeniden tanımlamak durumundadırlar. Konuya eğitim yöneticileri açısından bakıldığında, çok yakın bir ğelecekte, “Teknoloji Liderliği” eğitim yöneticilerinin en önemli rollerinden biri olacaktır. Avrupa Birliği süreci dikkate alındığında, farklı ülkelerden, farklı dillerde eğitim veren eğitim kurumları ile zorunlu bir etkilesim, hatta bilği paylasımı ve insan ğücü hareketliliği söz konusu olacaktır. İste bu noktada eğitim yöneticisi, doğru düğümlerle doğru bağlantıları kurarak, en sağlam ağı örebiliyorsa “ağ toplumunun eğitim yöneticisi” olabilecektir.

Özet İngilizce :

The aim of this article is - in the light of the booming network society – to show educational administrators how they will benefit from this growing network if they apply this tool for their institutions and to draw attention to this subject. Globalization and the rapidly growing network system remove borders, build unifications and as a matter of course lead to innovations in the educational sector as in economy. Turkey shoul form its educational system by carrying out local and global analysis and should avail itself of expanding networks. Turkey wants to endure this accession period with quick steps and this requires an acceleration of the changes in educational politics. For this reason schools, school managers, teachers and students should redefine their roles in the network society. Regarding the subject from educational administrators’ point of view, in the very near future, “Technology Leadership” should be one of the most important roles of educational administrators. Considering the accession period of Turkey in the EU, there will be compulsory interactions, moreover knowledge sharing and manpower mobility with different educational institutes from different countries. At this point, if educational administrators knit the strongest net by making connections with the correct nodes, they will be the educational administrator of the network society.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :