Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 7 , Sayı 24

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Antik çağda iktisadi düşünce

Yazar kurumları :
İstabul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü1
Görüntülenme :
532
DOI :
Özet Türkçe :

Bu makale, antik çag düsünürlerinin iktisadi düsünce tarihine katkılarını incelemektedir. Makale, antik çag iktisadi düsüncesi ve bu düsünceyi hazırlayan sosyal, siyasal, ekonomik ve entelektüel ortam arasındaki iliskileri de göz önüne almaktadır. Antik Yunan filozofları içinde, Eflatun’un ve Aristo’nun iktisadi görüsleri ayrı bir yere sahiptir. Ancak, son yıllarda Hesiod ve Xenophon gibi Sokrat öncesi ve Sokrat sonrası filozofların görüsleri de önem kazanmıstır. Antik Yunan filozofları, tarım, ticaret, isbölümü, para, servet, mülkiyet ve faiz gibi iktisadi konularda pek çok görüsler ileri sürmüslerdir. Ne var ki, bu açıklamalar, iktisat teorisinin baslangıç düzeyindeki analizlerinden öteye gidememistir. Diger yandan, Batı Dünyası uzunca bir süre bu filozofların etkisi altında kalmıstır. Romalı düsünürler ise iktisadi düsünce tarihine orijinal bir katkı yapmamıslardır. Romalı düsünürlerin asıl katkısı hukuk alanında olmustur. Bireysel özgürlük, özel mülkiyet ve sözlesme hürriyeti gibi kavramlar, onların sayesinde hukuk literatürüne girmistir.

Özet İngilizce :

This paper examines the ancient thinkers’ contributions to the history of economic thought. The paper also takes into consideration the relationships between the ancient economic thought and social, political, economic, and intellectual environment that prepared this thought. Amongst the Ancient Greek philosophers, economic opinions of Plato and Aristotle have a distinct place. But in recent years, economic opinions of pre-Socratic and post-Socratic philosophers such as Hesiod and Xenophon gained importance as well. Ancient Greek philosophers put forward many ideas on economic matters such as agriculture, trade, division of labor, money, wealth, proprietorship, and interest. Yet these explanations could not go beyond to a level of preliminary analyses of economic theory. On the other hand, Western World was remained under the influence of these philosophers for a long time. Roman thinkers did not make any original contribution to the history of economic thought. Their main contributions were in the field of law. Concepts like individual liberty, private property and freedom of contract were due to them entered the law literature.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :