Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 27

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Anayasal kurum olan trt’nin “özerkliği”

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi1
Görüntülenme :
548
DOI :
Özet Türkçe :

TRT(Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu)uzun yıllar yayıncılık tekelini elinde bulundurmuştur.1990 yılına gelindiğinde teknolojinin gelişimi ile birlikte özel radyo ve televizyonların sayısının hızla arttığını görmekteyiz.1993 yılında Anayasa da yapılan değişiklik ile kamusal alandaki TRT’nin yayın tekeli sona ermiş,özel radyo ve televizyonlara yayın serbestisi getirilmiştir.Bu gelişim ile birlikte hukuki metinlerde de birtakım değişiklikler yapılmıştır.Böyle olmakla birlikte Türkiye’de TRT uzun yıllar siyasi otoritelerin etkisi altında kalmış ve onların propaganda aracı olmuştur.Böyle bir durumda da kurum birçok eleştiriye maruz kalmıştır. TRT kamusal alanda yayın yapan önemli bir kuruluştur.Kanal sayısı ve ulaştığı alanın genişliği,kamu hizmeti yayıncılığı,Kürtçe yayın yapan TRT 6 onu hep gündemde tutmuştur. Bu çalışmada kamu yayıncılığı alanında faaliyette bulunan TRT kurumunun 1961 Anayasasından bu yana “özerkliği”konusundaki hukuki gelişmeler incelenmiş ve birtakım tespit ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

The Turkish Radio and Television Corporation (TRT) held broadcasting monopolity for a long time. When reaching the year 1990’s, the numbers of private radio and television channels increased rapidly. After constitutional amendment at 1993, TRT public broadcasting monopolity ended and permision was given for private channels broadcasting. Some changes in law were carried out in parallel to this development. TRT has been under power of political authority for a long time and this authorities used TRT for making their propaganda. In this case, TRT has been faced to too many complaints and critiques. TRT is an important public broadcasting body. The aim of this study was to investigate legal advancement in related to TRT autonomy since 1961 Turkish constitution.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :