Yıl 2008, Cilt: 8 Sayı : 15 Sayfalar 301 - 318 2008-06-01
HASTANE İŞLETMELERİNDE REKABET ÜSTÜNLÜĞÜ SAĞLAMADA FAALİYET ESASINA DAYALI MALİYETLEME YÖNTEMİNİN ROLÜ
Baki YILMAZ
15 261

Öz trenGünümüzde giderek gelişen bir hizmet üretim sektörü olan hastane işletmeleri, yoğun rekabet koşulları altında faaliyetlerini sürdürmektedirler. Rekabete karşı koyarak rekabetçi üstünlükler elde etmek isteyen hastane işletmeleri, maliyet yönetim stratejilerini belirlerken, değişen müşteri taleplerine anında cevap veren, yüksek kaliteli, doğru ve düşük maliyet bilgisi ve geniş hizmet yelpazesi sunma kabiliyetine sahip maliyetleme yöntemlerine ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyaç günümüzde doğru maliyet bilgisi sağlayacak yeni stratejik ve ileri maliyet hesaplama yöntemi gereksinimini ortaya çıkarmıştır. Kuramsal analiz ve saha araştırmasına dayalı bu çalışmanın amacı, stratejik ve ileri maliyet hesaplama yöntemlerden biri olan Faaliyet Esasına Dayalı Maliyetleme Yönteminin hastane işletmelerinde bir rekabet silahı olarak rolünü, işletme performansına etkisini ve bu yöntemin hastane yöneticilerine verecekleri kararlarda yol gösterici olmasını sağlamaktır.In today’s rapidly growing competitive environment, hospitality businesses manage their activities as a developing service industry. In order to gain competitive advantages, hospitality businesses need the effective cost management strategies that have an ability of high quality, accurate and low cost information, and broad service areas in order to satisfy customer’s needs. This requirement revealed a new strategic and advanced cost estimating approach providing accurate cost information. Based on the theoretical and practical analysis, the aim of this study is to explain the competitive role of the Activity Based Costing approach as a strategic and advanced cost estimating on the business performance and guiding hospital managers.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2008
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2008


Makalenin Yazarları
Baki YILMAZ