Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 9 , Sayı 34

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A comprehensıve analysıs of managers workıng in the turkısh tourısm sector

Yazar kurumları :
Full Professor of Accounting Kadir Has University1, Full Professor of Statistics Yeditepe University2, Professor of Economics Kadir Has University3, Professor of Finance an
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

The primary objective of this paper is to determine whether the present managers of Turkish tourism sector perform their jobs in accordance with their qualifications. For this purpose, questionnaires were distributed to managers and responses were evaluated. The secondary purpose of this study is to identify if employees in tourism industry has the required qualifications. Also, if the sector has low efficiency, reasons are investigated. This study uses the survey method. Questionnaires were distributed to 222 managers in the tourism sector, who mainly work in Istanbul and Izmir. 183 managers in accommodation enterprises, 22 managers in travel agencies and 17 managers in food and beverage companies were interviewed face-to-face and questionnaire forms were filled. The survey includes 52 questions that collect information about managers and their organizations. The questionnaires should also test if the managers are in a fitting position and they use their authority properly.

Özet İngilizce :

Çalışmanın birincil amacı Türk turizm sektöründe halihazırda çalışan yöneticilerin vasıflarına uygun bir mesleği icra edip etmediklerini belirlemeye çalışmaktadır. Belirtilen hedef doğrultusunda, turizm endüstrisi yöneticilerine anket yöntemi uygulanmış ve sonuçlar analiz edilmiştir. Araştırmanın alt amacı ise çalışanların işe uygun vasıflara sahip elemanlar olup olmadıklarını tespit etmektedir. Ayrıca sektörde düşük verim söz konusu ise, bunun arkasında yatan nedenlerin ortaya konulması tasarlanmıştır. Araştırmada kullanılan anketler, çoğunluğunun İstanbul ve İzmir’de çalıştığı turizm sektörünün 222 yöneticisine dağıtılmıştır. Konaklama işletmelerindeki 183 yönetici, seyahat acentelerindeki 22 yönetici ve yiyecek içecek işletmelerindeki 17 yönetici ile yüz yüze konuşularak anket formları doldurulmuştur. Toplam 52 sorudan oluşan anket hem yöneticiler, hem de çalıştıkları kurumlarla ilgili bilgi toplamaktadır. Bunun yanında, yöneticilerin uygun bir görev ve pozisyonda bulunup bulunmadıkları ile yetkilerini gereği gibi kullanıp kullanmadıkları da test edilmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :