Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 5 , Sayı 18

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

2547 sayılı yüksek öğretim kanunu ve öğretmen yetiştiren kurumların üniversitelere devredilmesi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
386
DOI :
Özet Türkçe :

1982 yılının ortalarına kadar ögretmen yetistiren ve istihdam eden Milli Egitim Bakanlıgı idi. 20 Temmuz 1982 tarihinde çıkan 41 sayılı Yüksek Ögretim Kurumları Teskilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile ögretmen yetistiren bütün yüksek ögretim kurumları üniversitelere devredilerek, ögretmen yetistirme isi yeni bir yapı ve statüye kavusturulmustur. Bu yeni sistemde, ilkögretime ögretmen yetistiren Egitim Enstitüleri Egitim Yüksek Okulu; genel ve mesleki ortaögretime ögretmen yetistiren Yüksek Ögretmen Okulları Egitim Fakültesi; Kız Teknik Yüksek Ögretmen Okulu, Ticaret Turizm Yüksek Ögretmen Okulu ve Endüstriyel Sanatlar Yüksek Ögretmen Okulu Mesleki Egitim Fakültesi; Teknik Yüksek Ögretmen Okulları Teknik Egitim Fakültesi; Yüksek İslam Enstitüleri İlahiyat Fakültesi adıyla yeniden teskilatlandırılmıslardır. Bundan böyle ögretmeni üniversite yetistirmekte, Milli Egitim Bakanlıgı istihdam etmektedir. 25 Temmuz 1982 yılında iki yıllık Egitim Enstitüler "Egitim Yüksek Okulu" adıyla üniversite çatısı altına alınmıstır. 23.5.1989 tarihinde, Yüksek Ögretim Kurulu kararıyla iki yıllık Egitim Yüksek Okullarının ögrenim süresi 1989-90 ögretim yılından itibaren 4 yıla çıkarılmıs ve daha sonra da 3.7.1992 tarihinde Egitim Fakültelerinin Sınıf Ögretmenligi Bölümü haline getirilmislerdir. MEB tarafından, 1996 yılında toplam sınıf ögretmeni ihtiyacı 22.075 olarak belirtilirken üniversitelerden mezun olan sınıf ögretmeni sayısı 3.910 seviyesinde kalmıstır. MEB bu açıgı kapatmak için liseye brans ögretmeni olarak yetisen üniversite mezunlarını ve diger fakülte (veteriner, ziraat, hukuk, siyasal, fen fakültesi vb.) mezunlarını sınıf ögretmeni olarak atanması gibi pedagojik yönden uygun olmayan alternatif önlemler almaya baslamıstır.

Özet İngilizce :

It was the Ministry of National Education which had been training and employing teachers until the middle of 1982.All the higher education institutions, which had trained teachers, were devolved on universities by the No.41 Decree, which had been legislated at the date of 20th July 1982,regarding the Organizations of Higher Education Institutions. In this way the matter of teacher training has been retrieved a new constitution and status. In this new system, Education Institutes, which had trained teachers for primary schools, were renamed Education Higher Schools, Higher Teacher Training Schools, which had trained teachers for general and vocational secondary schools, were renamed Faculty of Education, Girls’ Technical Higher Teacher Training Schools, Commercial-Tourism Higher Teacher Training Schools and Industrial Arts Higher Teacher Training Schools were renamed Faculty of Vocational Education, Technical Higher Teacher Training Schools were renamed Faculty of Technical Education and Higher Islamic Institutes were renamed Faculty of Theology, by these new names they reorganized. Since then, university has been training and the Ministry of Education has been employing the teacher. On 25 th July 1982, two-year duration Institutes of Education were assembled under the university by the name of “Education Higher Schools”. At 23.5.1989, education duration of two-year period Education Higher Schools were extended to fouryear period since 1989-90 academic year and then at 3.7.1992 it became a Classroom Teaching department at Faculty of Education by the decision of The Council of Higher Education. While it was stated in 1996 by the Ministry of National Education that the need of total classroom teacher was 22.075, the number of graduated classroom teacher was 3.910.In order to supply this lack the Ministry of National Education started to take alternative precautions which was not suitable for pedagogical aspect like appointment of branch teachers, who had been trained for high schools, and graduates of other faculties (like faculties of vet, agriculture, law, politic science, science, etc.) as a classroom teacher .

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :