Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

1975-2011 yılları arasında resim/sanat derslerinin değişen adı ve içeriğinin ders saati ölçeğinde değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Baskent Üniversitesi, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel Sanatlar ve Tasarım Bölümü1
Görüntülenme :
462
DOI :
Özet Türkçe :

Sanat dersleri, Türkiye'de özellikle II. Mesrutiyet ile baslayan eğitim reformuyla birlikte, 21. yüzyıl baslarına kadar Türkiye sartlarına ve değisen eğitim paradigmalarına göre isim ve içerik değisikliklerine ek olarak ders saatlerinde de değisikliğe gidildiği bir süreci yasamıstır. Bu çalısmanın amacı, geçmisten bugüne sanat derslerinin ilköğretim ve ortaöğretimdeki ders adı ve içeriklerine kısaca değinerek ders saati ölçeğinde dersin geçirdiği ve geçirmekte olduğu evrimi gözler önüne sermektir. Bu yolla, sanat eğitimindeki gereklilikler, ihtiyaçlar ve mecburiyetlerin vurgulu bir sekilde anımsanacağına inanılmaktadır. Bu çalısmada literatür taraması yapılmıs ve çalısma genel tarama modeline göre hazırlanmıstır. Elde edilen veriler tablolar hâlinde yeniden düzenlenmistir.

Özet İngilizce :

Art Courses passed a process in which amendment of name and content, and besides course hours was made according to conditions of Turkey and changing education paradigms especially with education reforms started with II. Constitutional Monarchy until early of 21st century in Turkey. The purpose of this study is to display the evolution which the course evolved and evolving on the scale of course hours touching briefly to the names and contents of the art courses in primary and secondary education from past to present. By this way, it is believed that requirements, necessities and obligations will be recalled in a stressed form. Literature review has been made in this study and the study has been prepared according to the general reviewing model. The acquired data has been reorganized in tabular.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :