Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 11 , Sayı 39

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

19 mayıs üniversitesi samsun eğitim fakültesinde öğrenim gören türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim programlarına yönelik bakış açılarının incelenmesi

Yazar kurumları :
On dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1
Görüntülenme :
668
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada, 19 Mayıs Üniversitesi Samsun Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören Türk ve yabancı uyruklu öğrencilerin öğretim programlarına yönelik bakıs açılarının öğrencilerin okudukları bölüm ile yas, cinsiyet, medeni durum ve milliyet değiskenlerine göre farklılasıp farklılasmadığı incelenmistir. Arastırmanın evrenini Samsun Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler olusturmaktadır. Örneklemini ise, 2009-2010 öğretim yılı Güz döneminde farklı bölümlerde okuyan 53 Türk ve 53 yabancı uyruklu öğrenci olusturmustur. Arastırmada veriler, arastırmacılar tarafından hazırlanan, 5 li likert tipi 20 maddeden olusan, dereceleme ölçeğiyle toplanmıstır. Arastırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizinde, frekans ve yüzde hesaplamaları, 't' testi, tek yönlü varyans analizi ve LSD çoklu karsılastırma kullanılmıstır. Arastırmada elde edilen bulgulara göre, öğrencilerin öğretim programlarına bakıs açılarında, cinsiyet değiskeni açısından kız öğrencilerin lehine, medeni durum değiskeni açısından evli öğrenciler lehine ve millet değiskeni açısından yabancı öğrenciler lehine anlamlı fark belirlenmistir (p<0.05). Öğrenim görülen bölümler ve yas durumlarına göre de istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilmistir.

Özet İngilizce :

In this study, native and foreign students' opinions about educational programs at 19 Mayis University were studied according to their sex, age, marital status and nationality. The case study and the research consist of 53 Turkish and 53 foreign students who attended different departments of Samsun Education Faculty. Data required a questionnaire developed by researcher with 5 Likert type with 20 items. Data was analyzed in terms of frequencies, percentages, t-Test, One way Anova, Post Hoch (LSD). The results of research show that there are meaningful differences between of variables about instructional programs (p<0.05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :