Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 8 , Sayı 28

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

13 – 18 yaş ergenlerin giysi seçiminde ebeveynlerin etkisi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi1
Görüntülenme :
582
DOI :
Özet Türkçe :

Bugün herkes için önemli olan moda, özellikle ergenler için marka yarışı haline gelmiştir. Ergenlerin var olan modayı takip etmede çeşitli nedenlerle zorlanmaları durumunda (maddi imkânsızlıklar, aile baskısı vb.) akran grupları karşısında uyumsuzluk yaşadıkları gözlenmektedir. Bu da ergenlerin okuldaki başarısını, akran gruplarıyla ve ailesiyle olan iletişimi olumsuz yönde etkilemektedir. Ergen davranışlarının anlaşılmasına ışık tutmak bakımından yararlı olacağı düşünülen bu araştırmada, ebeveynlerin ergenleri giysi seçiminde nasıl etkiledikleri ele alınmıştır. Bu çalışmada, veri toplamak amacıyla meslek lisesi öğrencilerinden seçilen örneklem grubuna konu ile ilgili anket uygulanmıştır. Sonuç olarak ergenlerin bağımsız olma isteklerinin giyimlerini etkilediği belirlenmiştir. Ergenlerin günümüzde daha çok özgürlüklerine düşkün olmaları giysi seçimlerinde bağımsız karar verme isteklerini arttırdığı anlaşılmaktadır. Bu tercihler de aile içi problemlere yol açmaktadır. Böyle bir iletişim yapısının sonucunda ise, öz benlik ve kimlik gelişiminde sorunlar yaşayan bireyler yetişmektedir. Ebeveynlerin ergenlerin kimlik gelişiminde her zaman yanlarında yer almaları, çocuklarına karşı daha anlayışlı, daha yol gösterici olmaları gerekmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Today, fashion is important for everybody and it becomes wearing trademark products competition especially for the adolescents. It is observed that adolescents feels disharmony to their coequals about following the fashion trends. This situation affects their communications with their friends and family and achievements at the school. In this research, parents effects on cloth selection of adolescents is discussed to understand behaviors of adolescents. The data required is collected from the technical high schools by applying a poll to chosen sample groups of students. Wishes about being independent of adolescents affects their clothings. Day after day, with the addiction to their freedom, adolescents select their clothes without opinions of their parents. That causes communication failures in families. As a result of this kind of communication problems, individuals that have personality problems are being grow up. Parents should always be with adolescents to accomplish a good personal evolution and they should be more understanding, more guidance to their children.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :