Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni denen eski bir oyun: küreselleşme

Yazar kurumları :
Adıyaman Üniversitesi 1
Görüntülenme :
484
DOI :
Özet Türkçe :

Çağımızın kaçınılmaz bir gerçeği olan küreselleşme, dünyadaki sermayenin merkezileşmesine, kutuplaşmaya, eşitsiz gelişmeye ve yoksullaşmaya neden olur. Aynı zamanda küreselleşme süreci, ulus devletlerin egemenliklerini zayıflatmayı hedefler, bu doğrultuda etnik ve dinsel söylemleri destekler, toplumları kimliksizleştirir, dünyanın tek tipleştirilmesine odaklanır. Diğer taraftan küreselleşme refah devleti anlayışının karşısında yer alıp, insan ve insani değerlerden daha çok kârı önemser. Küreselleşme önünde durulamaz bir süreçtir; dolayısıyla olumsuz sonuçlarını ön plana çıkarmak, onun reddedilmesi gerektiği anlamına gelmemektedir. Küreselleşmenin sürekli vurgulanan olumsuz etkilerine rağmen onu iyi okuyabildiğimiz takdirde aynı zamanda gerçekleştirilmek istenen dönüşümler için bir fırsat olarak ta görülebilir.

Özet İngilizce :

Globalization, which is the inevitable reality of our age, leads to the centralization of the capital around the world, polarization, unequal development and poverty. At the same time, the process of globalization aims to weaken the sovereignty of nation states. In accordance with this, it supports ethnical and religious discourses, it causes dis-identification of societies and it focuses on the uniformity of the world. On the other hand, globalization goes against the understanding of welfare state and it takes care about profit rather than human and humanitarian values. Globalization is a process that cannot be prevented. Therefore, putting forward its negative results does not mean that it must be rejected. Despite continuous stress of the negative results of globalization, it can be seen as a good opportunity for transformations which are desired to be realized if we can evaluate it well.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :