Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Uluslararası sistem ve terörizm arasındaki ilişki

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü1
Görüntülenme :
485
DOI :
Özet Türkçe :

11 Eylül 2001 terörist saldırılarının hemen ardından, terörizm kavramı dünya genelinde yeniden ele alınarak, kavram üzerine yapılan çalışmalarda bir artış gözlemlenmiştir. Konu üzerine yapılan araştırmalar, pek çok farklı tanım ve tanım içinde farklılaşan unsurları da beraberinde getirmektedir. Uluslararası sisteminde yaşanan hızlı değişim ve dönüşümler, terörizmin anlayış biçimini etkileyerek, kavrama yeni dinamikler kazandırmaktadır. Terörizm ve uluslararası sistem arasındaki bu ilişki tek yönlü olmayıp, olayların ve eğilimlerin oluşumuna kaynaklık edebilmektedir. Bu çalışmanın amacı, terörizm kavramını uluslararası sistemdeki gelişmeler ışığında ele alarak tanımlamak ve bu iki olgunun karşılıklı etkileşimlerini ortaya koymaktır. Üç bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde, "terörizm" ve "uluslararası sistem" kavramları tarihçeleri de dikkate alınarak söz konusu bu kavramlar üzerine üretilen düşünce ve doktrinler bağlamında analiz edilecektir. İkinci bölümde ise, "terörizm" ve "uluslararası sistem" kavramları arasındaki etkileşime dair yaklaşımlar somut örneklerle ele alınacaktır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, 11 Eylül saldırıları sonrası değişen terörizm ve uluslararası sistem algısı tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

The concept of terrorism has been examined and researched a lot in the worldwide since 9/11 attacks and studies on this topic mastered, in which there were created a lot of definitions of it. The unexpected changes and transformations in the world political system effected how to redefine and understand the terminology terrorism. The correlations between terrorism and international system is not unilateral, which are the main sources of occuring for tendencies and events. The aim of this article is to show the redefinition of the different concepts of terrorism and to explore the mutual effects of this phenomenon regarding the events in international politics. In the first chapter of this article, which is consisted of three chapters, terorism and international system are analysed within the historical context. In the second chapter the mutual effectiveness between both terms explained with the help of definite examples. In the third chapter of this research work it will discussed the changed terrorism and international system perception after the 9/11 attacks.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :