TURİZM SEKTÖRÜNDE DENEYİMLENEN VE ANIMSAYAN BENLİK KAVRAMININ ROLÜ: BOZCAADA’YI ZİYARET EDEN TURİSTLER İLE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

Kişilerin yaşamış oldukları geçmiş deneyimleri gelecekte alacakları kararlara rehberlik edebilir mi? Bu sorunun cevabı 2015 yılında tatillerini Çanakkalenin Bozcaada destinasyonunda geçiren 10 katılımcı üzerinde gerçekleştirilen nitel bir araştırma ile bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmada katılımcıların Bozcaadada geçirdikleri tatile yönelik olarak deneyimlenen ve anımsayan benlik kavramı çerçevesinde gelecekte aynı katılımcıların ilgili destinasyona gitme eğilimleri olup olmayacağı öğrenilmeye çalışılmıştır. Analizler anımsanan benliğimizdeki deneyimlerin hatırlandığını ve geriye yönelik değerlendirmelerin katılımcıların seçimlerini etkilediğini göstermiştir.

THE ROLE OF EXPERIENCED AND REMINISCENT MEMORY CONCEPTS IN TOURISM SECTOR: A QUALITATIVE RESEARCH WITH TOURISTS VISITING BOZCAADA

Is it possible the past experiences guide on future decisions of persons? The answer to this question was sought by a qualitative study conducted on 10 participants who spend their holiday in Çanakkale-Bozcaada in 2015. It aimed to understand the participants have a tendency to go to destination in the frame of experienced and reminiscent memory as for the holiday spent in Bozcaada. Analysis showed that experience is remembered in ourself in reminiscent memory and retrospective evaluation affect the choices of participants.