Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The temporal nature of national thinking - the turkish cypriot case

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Université libre de Bruxelles1
Görüntülenme :
410
DOI :
Özet Türkçe :

Contemporary approaches within identity studies assume conceptualizations of national thinking in flux. From this standpoint, the study sets forth to explain the temporal nature of national thinking and related conceptualizations of "self" and "other". It initially deals with reflections of various fields of inquiry into the logic of temporality, and then seeks to elaborate this logic by analysing the case of Cyprus, the conflictual phase between the north and south, from the mindset of the Turkish Cypriot community. The fact that the national thinking has altered across the changing conditions in Northern Cyprus leads the author to rely on revealing arguments of the political theory that heed the instrumental and temporal character of "self-other" conceptualizations.

Özet İngilizce :

Kimlik çalışmaları içinde güncel yaklaşımlar ulusal düşünceye dayalı kavramsallaştırmaların değişim halinde olduklarını varsaymaktadır. Bu noktadan hareketle, çalışma ulusal düşüncenin ve "kendi" ile "öteki" kavramlarının zamanla değişebilir olduğunu ortaya koymaya çalışmaktadır. Bu makale farklı bilim adamlarının zamansallık yaklaşımı üzerindeki düşüncelerini ele almakta ve daha sonra bu yaklaşımı Kıbrıs Türk toplumunun çatışmaya ve ayrılığa dayalı sürece bakışı üzerinden somutlaştırmayı hedeflemektedir. Kuzey Kıbrıs'ta değişen koşullara bağlı olarak değişen ulusal düşünce bu makalenin yazarını siyaset teorisinde "kendi-öteki" kavramsallaştırmasının araçsal ve değişken özelliğini vurgulayan açıklayıcı yaklaşımı benimsemesine neden olmuştur.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :