Cilt: 14 Sayı : 27
LİDERLİK DAVRANIŞLARININ ÇALIŞANLARIN STRES DÜZEYLERİNE ETKİSİ: BİR ALAN ARAŞTIRMASI
THE EFFECT OF THE STRESS LEVELS OF EMPLOYEES OF LEADERSHIP BEHAVIOURS: A FIELD RESEARCH
Göksu AKCAN,Agah Sinan ÜNSAR,Selin KÜÇÜKKANCABAŞ

1.4K 129

Bu araştırma; yöneticilerin liderlik davranışlarının, çalışanların stres düzeyine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada öncelikle liderlik davranışları ve stres konuları için kapsamlı literatür araştırması yapılarak uygulama kısmı için gerekli kuramsal temeller ortaya konmuştur. Araştırma sonuçlarına göre çalışanların yaş, eğitim durumu, kıdem, medeni durum, çocuk sayısı, evlilik yılı, aylık gelir ve çalıştıkları sektöre bağlı olarak, liderlik davranışları boyutlarından bazılarına bakış açılarında farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Çalışanların stres düzeyleri yaş, mesleki kıdem, medeni durum, çocuk sayısı, aylık gelir ve çalıştıkları sektöre göre anlamlı farklılık göstermektedir.
In globalization, technological development and rapid developments in conditions of competition, organizational structure, management, leadership styles, understandings and implemented important changes and developments that cause. Leaders of the most difficult role in this rapid change in fall. The survival of organizations in a dynamic environment because of their presence, the development, be able to gain a competitive edge and to achieve organizational goals, as well as the financial and physical resources for organizations understand the complexity of the human element from the beginning of the most important resources, harmonization of individual and organizational objectives, employee business objectives there is a need for the guidance of the leaders. Collection of individuals and mobilizing around specific goals and objectives are not everyone requires a separate skill and the ability to persuade. Classic managers with an understanding of the competition, change and uncertainty is unlikely to survive. For this reason, leadership is becoming increasingly important in today's competitive environment. Leader's traits, behavior plays an important role in achieving the objectives and orientation affect employees. Focused on the behavior of the leader or business person can have different effects on the attitudes of the employees to be focused on. In any case there is no valid and effective leadership style. Leaders, leadership styles behaved in a wide variety of performing their duties. They are located in the area of business activity, a variety of activities, structural and environmental issues affect the way leaders work and behavior. Therefore, taking into account the conditions of the current leader, himself, the orientation of the employees and the organization should choose the most appropriate behavior. Leader chooses the appropriate leadership style of behavior play an important role in its success. Leadership behaviors are not appropriate according to the conditions may have an impact on employees' stress levels of employees because of the behavior of leaders in the thoughts, feelings, values, beliefs, and behaviors are effective. Stress affects employees' attitudes and behaviors is very important for organizations in terms of Because a lot of stress-related problems have significant consequences for the organizations. Organizations due to stress, decreased motivation, slowdown, drop in performance and efficiency, reduction in creativity, as the results can be seen in various diseases and accidents at work. Leaders for the successful management of organizations on the sources of stress and stress models to work on their own organizational structures, and accordingly appropriate behavior orientations. Organizational life, which is so important to examine the interactions between leadership behavior and employee stress levels are the essence of this research. Implementation of the study process; 307 employees working in the pharmaceutical industry in the province of glass and demographic questions , the stress level and the behavior of the leading forms of survey responses to describe the scales formed by examining the research hypothesis testing was carried out with various statistical methods . This research was prepared in order to determine effects of leadership behavior of managers on employees’ stress levels. In this study; firstly, theoretical basis for both leadership behavior and stress subjects handled by making detailed literature research. According to the results of the research, it is determined that there are some differences in the views of employees regarding some of the of the leadership behavior dimensions depending on the age, state of education, occupational seniority, marital status, number of children, duration of marriage, monthly income and occupational sectors. Employees’ stress levels varies significantly with age, occupational seniority, marital status, number of children, monthly income and occupational sectors.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Göksu AKCAN,Agah Sinan ÜNSAR,Selin KÜÇÜKKANCABAŞ
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları. ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.
253/5000Hizmetimizi sunmamıza ve geliştirmemize, içerik ve reklamları uyarlamamıza yardımcı olması için çerezleri kullanıyoruz. Devam
ederek çerez kullanımını kabul etmiş olursunuz. Telif hakkı © 2020 Elsevier B.V. veya onun lisans verenleri veya katkıda bulunanları.
ScienceDirect ®, Elsevier B.V.'nin tescilli ticari markasıdır.