Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The contemporary role and perspectives of the bric states in the world-order

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University College for International Relations and Diplomacy1, University College, Research Fellow2
Görüntülenme :
363
DOI :
Özet Türkçe :

The term 'BRIC states' is an acronym derived from the capital letters of the names of four large states: Brazil, Russia, India and China. This group of states represents a relatively new, but powerful and influential group of states in the world order. The contemporary international relations, global and regional, are unimaginable without these states, which are home to over 40 per cent of the world population. BRIC states are changing geo-economics of the world and indicate a gradual and evolutionary deflection of the relative economic power from the most developed states. However, BRIC states are not changing the world economic order quintessentially, since it is defined and ruled by globalisation and the neoliberal ideology. BRIC states are using neoliberal ideology to develop their economies and base their development on the economic growth and the rapidly increasing exploitation of the natural resources.

Özet İngilizce :

"BRIC devletleri" kavramı dört büyük devletin İngilizce adlarının baş harflerinin kısaltılmasından oluşmuştur. Bu devletler Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin'dir. Bu devletler dünya devletler sistemi içinde göreceli olarak yeni, güçlü ve etkili devletler grubunu temsil etmektedir. Günümüz uluslararası ilişkilerini küresel ve bölgesel ölçekte dünya nüfusunun yüzde 40'ından fazlasını barındıran bu devletler olmadan düşünmek zordur. BRIC devletleri dünyanın jeo-ekonomik dengelerini değiştirecek güçtedir. Bu ülkeler aynı zamanda kademeli bir şekilde ekonomik gelişmelerini tamamlayarak gelişmiş sanayi ülkelerinin ekonomik gücüne meydan okumaktadır. Ancak bu durum dünya sisteminin küreselleşme ve liberal ideoloji tarafından belirlendiği bir dönemde BRIC devletlerinin dünya ekonomik sistemini temelden değiştirebileceği anlamına gelmez. BRIC devletleri kendi ekonomilerini geliştirmek için neo-liberal ideolojiyi benimsemekte, gelişimlerini ekonomik büyümeye bağlamakta ve doğal kaynaklarını hızlı bir şekilde kullanmaya çalışmaktadır.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :