Cilt: 14 Sayı : 27
ÖRGÜTSEL TÜKENMİŞLİĞİN İŞ TATMİNİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE TARSUS DEVLET HASTANESİ ARAŞTIRMASI
THE EFFECTS OF ORGANIZATIONAL EXHAUSTION ON JOB SATISFACTION AND A RESEARCH AT TARSUS STATE HOSPITAL
Mehmet İNCE,Hasan GÜL,M. Yavuz GÖZÜKARA

17 129

Çalışma yaşamının en zor yönlerinden birisi insan kaynaklarının her açıdan etkin ve yetkin kılınma sorunudur. Gerek çalışma yaşamının doğasından gerekse bir takım fiziksel, beşeri ve sistemsel nedenlerden kaynaklanan ve çalışanlarda kendilerini duygusal huzursuzluğa, düşük başarı hissine ve yetersiz olduğu düşüncesine yol açan tükenmişlik pek çok çalışan ve örgüt için baş edilmesi güç bir konudur. Tükenmişlik hem her açıdan bireyleri hem de örgütlerin başarı ve daha iyi hizmet üretebilme yeteneğini ortadan kaldırmaktadır. Bu çalışma özellikle tükenmişlik sendromu ile çalışanların iş tatmini arasındaki ilişkileri konu edinmiştir.
One of the most difficult side of working life is the matter of the use of human resources effectively and competently.Exhaustion,which is caused by physical, personal and systematical reasons; and which causes the uneasiness,low sense of achievement and inconfidence,is a difficult matter to cope with for many staff and organizations.Exhaustion supresses the success and good service qualifications of both the staff and the organization.This study is about the relationship between the exhaustion syndrome and the job satisfaction of the staff.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça

Mehmet İNCE,Hasan GÜL,M. Yavuz GÖZÜKARA