Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 1 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Orta asya ve kafkasya jeopolitiğinde küresel egemenlik mücadelesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı1
Görüntülenme :
500
DOI :
Özet Türkçe :

Frederich Ratzel, Halford Mackinder gibi ünlü jeopolitikacıların, stratejik önemi nedeniyle hâkim olunması gereken topraklar olarak gördüğü Kafkasya ve Orta Asya coğrafyası, günümüzde küresel egemenlik mücadelesinin yaşandığı bir bölgedir "Yeni Dünya Düzeni"nin gerçekleştirilmesinin, bu coğrafyaya hâkim olunmasından geçtiğini düşünen Amerika Birleşik Devletleri (ABD), küresel egemenlik mücadelesinde başat aktörlerden biridir. Washington‟un bölgede hâkimiyetini istemeyen iki büyük güç olan Rusya ve Çin Şanghay İşbirliği Örgütü çerçevesinde yaptıkları işbirliğiyle bu ülkenin Avrasya‟daki etkisini törpülemek istemektedirler. Bölgede söz sahibi olmak isteyen diğer bir aktör ise Avrupa Birliği‟dir. Brüksel‟de gelecekte olası bir enerji sıkıntısı çekmemek için bölgedeki enerji kaynaklarının dağıtımında etkin olmak istemektedir. Orta Asya ve Kafkasya bölgesinde siyasal gelişmeler üzerinde başat aktörlerden biri de Türkiye‟dir. Kafkasya ve Orta Asya‟da bağımsızlığını kazanan altı ülkenin Türk kökenli olması küresel egemenlik mücadelesinde Ankara‟nın da yerini almasını gerektirmektedir.

Özet İngilizce :

Due to its strategical importance Caucasus and Central Asia considered by famous geopolitical scientists like Frederich Ratzel and Halford Mackinder to be a region, where the states fight for global influence. United States are a dominant actor in the global power struggle, who think that the establishing of a New World Order should be realized through the maintaining this geographical region. Russia and China cooperate with each other in the Shanghai Cooperation Organization in order to contain the influence of the United States. One another actor, who will gain influence in Caucasus and Central Asia, is European Union. Brussels wants to play an important part in securing natural gas and petrol supplies to Europe to cover its energy demands in future. Turkey is also an influential actor in Caucasian and Central Asian regions at least in political issues because of its relativeness to the six Turkic republics in these regions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :