Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kongo bunalımı ve 17. madde uluslararası adalet divanı tarafından alınan finansman kararı üzerine bir inceleme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
535
DOI :
Özet Türkçe :

Afrika ülkelerindeki siyasi istikrarsızlıklar, gerek iç veya bölgesel savaşlardan ve yönetimlerden, gerekse uluslararası aktörlerin etkinliği sorunsalından kaynaklanmaktadır. Bu makalenin amacı, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin siyasi sorunlarının temelinde yatan nedenleri araştırmaktır. İlk aşamada, sorunun tarihine ve Kongo'nun yirminci yüzyıldaki gelişimine değinilecektir. İkinci aşamada, uluslararası aktörlerin, Kongo sorununa yönelik yorumları değerlendirilecektir. Sonuç olarak, Soğuk Savaş ve sonrası dönemdeki Afrika'nın görece istikrarsızlığının çözümünde uluslararası hukuk kararlarının etkisi tartışılacaktır.

Özet İngilizce :

It can be argued that political instability of African states is constantly based on whether the domestic and regional atrocities and powers, or the incompetence of international actors in these fields. The aim of this article is to find out the reasons of political problems concerning Democratic Republic of Congo. Firstly, the history of political problems will be explained as well as the situation of Congo in the 20th century. Secondly, the attitudes of international actors will be investigated. In summary, the influence of decisions of international organisations on solving regional problems and instability in Africa in the era of Cold War and its aftermath will be discussed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :