Cilt: 14 Sayı : 28
d
KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI İLE YAPILAN ENTEGRE SAĞLIK KAMPÜSÜ PROJELERİNİN MALİ ANALİZİ VE RİSKE MARUZ DEĞER (VAR) METODOLOJİSİ ALTINDA KUR RİSKİ ÖLÇÜMLEMESİ
FINANCIAL ANALISYS AND CURRENCY RISK QUANTIFICATION UNDER VALUE AT RISK METHODOLOGY OF INTEGRATED HEALTH CAMPUS PROJECTS WITH PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP
Ferhan BENLİ,Gökşen TOPUZ,Emre CEVİZ

1.4K 129

TC Sağlık Bakanlığı’nın gelecek 10 yılda hayata geçirmeyi planladığı 16 Entegre Sağlık Kampüsünün yaklaşık proje tutarı 10 milyar dolardır. Bu projeler, Restore et ve işlet modeli ile inşa edilmesi planlanmaktadır. Bu projelerin yüklenicileri olacak firmalar, Sağlık Bakanlığı’ndan TL cinsinde ödeme alırken, finansmanı döviz cinsinden borçlanarak yapacakları için ciddi bir kur riski ile karşı karşıya kalacaklardır. Projelerin doğru fiyatlanması ve hem kamu hem yatırımcı şirket açısından doğru ve etkili bir ödeme mekanizması oluşturulabilmesi için bu riskin ölçümlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada, Ankara Etlik Entegre Sağlık Kampüsü Projesi için 4 yıllık inşa süresi ve 25 yıllık işletim süresince döviz kurlarındaki değişimler simülasyonla belirlenmeye çalışılmıştır. Belirtilen süre içerisindeki beklenen TL ve döviz gelirleri (Avro ve Dolar)ile gelirlerin değişimlerinin Riske Maruz Değeri (VaR) hesaplanmış, bu yolla hem projenin mali analizi hem de kurdaki olası değişimlerden kaynaklanan risk ölçümü yapılmıştır. Projenin bu kur riski için ihtiyaç duyacağı hedging tutarı hesaplanmıştır.
The expected cost of 16 integrated health campus that the TR Ministry of Health (MoH) is planning to implement within 10 years is 10 billion dollars. These projects are planning to be built by the model “restore-operate. The contactor companies are paid in TL by the MoH as they finance the project by foreign currency loans so they face a serious currency risk. Quantification of currency risk has a great importance in order to pricing the projects accurately and generation of a fair and effective payment mechanism for both the contractor and public authority. In this study,for the Ankara Etlik Integrated Health Campus Project, the change on the foreign exchange rates for 4 year construction period and 25 year operation period is tried to be observed by simulation. The expected income in TL and foreign currency (Euro and Dollar) and the Value-at-Risk (VaR) of the change of the income in foreign currency are evaluated. The value of hedging exposure of this project calculated for the mentioned currency risk.
Anahtar Kelimeler:

Kaynakça