Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Euro-atlasian security: globalization, networking and hybrid geopolitics

Yazarlar :
Yazar kurumları :
University of Amsterdam Institute for European Studies Faculty of Humanities1
Görüntülenme :
281
DOI :
Özet Türkçe :

After the collapse of the Soviet Union it has been argued that classical geopolitics has been on the agenda again and that Mackinder's concepts, like World Island and Heartland will dominate geostrategic thinking. Although it is our contention that Mackinder's concepts can be used fruitfully for an analysis in the framework of classical geopolitics it will not be enough to understand today's system of international relations and security challenges. The system of international relations is heavily depending on the processes of globalization. Globalization generates networks and in those networks relevant for international relations the most important actors are (nation)-states, although it is true that the nation-states are not the only actors in the field of international relations anymore. Supranational organizations and coalitions also play a fundamental role. In this paper, it will be hypothesized that the theory of scale-free networks in the sense of Barabási offers insight into the system of the networks of states. This implies that the most highly connected node, i.e. state functions as a hub. It will be argued that network of states and hubs can affect security challenges. This will be illustrated concretely with a case study of Kazakhstan.

Özet İngilizce :

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra klasik jeopolitikanın tekrar gündeme geldiği ve Mackinder'in dünya adası ve kalpgah kavramlarına dayanan yaklaşımının jeostratejik düşünceyi şekillendirdiği iddia edildi. Mackinder'in bu yaklaşımı her ne kadar klasik joepolitika çerçevesinde verimli bir şekilde kullanılsa da günümüz uluslararası ilişkilerinin ve güvenlik alanındaki meydan okumaların anlaşılmasına yardımcı olamaz. Uluslararası ilişkiler sistemi küreselleşme sürecine sıkı sıkıya bağlıdır. Küreselleşme içinde halen temel aktörlerin ulus devletler olduğu ağlar meydana getirmektedir. Ancak uluslararası ilişkilerde ulus devletlerin tek aktör olduklarını söylemek te pek doğru olmaz. Uluslaraüstü kuruluşlar ve koalisyonlar bu bağlamda önemli rol oynarlar. Bu çalışmanın hipotezi Barabási'nin ortaya attığı hiyerarşik ve dayanıklı ağ teorisinin (scale-free network) devletlerarası ağ sisteminin anlaşılmasına katkıda bulunduğu yolundadır. Bu bağlamda devletlerin meydana getirdiği ağ güvenlik alanındaki meydan okumaları etkilemektedir. Bu hipotez Kazakistan örnek olayı üzerinde gerekçelendirilecektir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :