Yıl 2014, Cilt: 14 Sayı : 28 Sayfalar 134 - 171 2014-12-01
REASONS FOR THE FAILURE of THE PUBLIC STRATEGIC PLANNING AND SOLUTION PROPOSALS
KAMUDA STRATEJİK PLANLAMANIN BAŞARISIZ OLMA NEDENLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
Kuddusi YAZICI
14 261

After the 1990s in many countries, for a variety of reasons, public sector reforms maintain its place in the top agenda. The economic crisis bring the issue of whether resources of the public have been utilised truely or not and whether scarce resources are to be used according to what constitutes the priorities. Meanwhile the international economic market together with globalisation, increasing competition and the information society once again demonstrates that everything is important to the degree that require not being left to the market, and strategic issues should be followed by the public. Strategic planning also emerges on the agenda of public administration following the 1980s, and it is emphasized that the State must act as the operators do. However, application of strategic planning in the public sector generaly fails to succeed, and there is a variety of reasons for this failure. Therefore, it is considered some recommendations should be developed regarding what needs to be done for the strategic planning in the public sector to be applied more effectively, and under this study it is elaborated why exactly strategic planning is not successful, and what are needed to be successful.
1990’lı yıllardan sonra birçok ülkede, çeşitli nedenlerden dolayı kamu sektörü reformları gündemin üst sıralarındaki yerini korumaktadır. Ekonomik krizler de kamunun kısıtlı kaynaklarının doğru kullanılıp kullanılmadığını gündeme getirmekte ve kıt kaynakların hangi önceliklere göre kullanılması gerektiği tartışma konularını oluşturmaktadır. Bunlar olurken globalleşmeyle birlikte uluslar arası ekonomik piyasa, artan rekabet ve bilgi toplumuna geçiş herşeyin piyasaya bırakılmayacak kadar önemli olduğunu ve stratejik konuların da kamu tarafından takip edilmesinin gerektiğini bir kez daha ortaya koymaktadır. Stratejik planlama da 1980’lerden sonra kamu yönetiminin gündemine gelmiş ve devletin de işletmeciler gibi hareket etmesi gerektiği belirtilmiştir. Ancak, kamuda stratejik planlamanın uygulaması genel olarak tam başarılı olamamakta, başarısız olmasının da çeşitli sebepleri söz konusudur. Bu nedenle kamuda stratejik planlamanın daha etkin bir şekilde uygulanabilmesi için neler yapılması gerektiği konusunda öneriler geliştirilmesi gerektiği düşünülmüş ve bu çalışmada da kamuda stratejik planlamanın neden tam olarak başarılı olamadığı ve başarılı olunabilmesi için nelerin yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Aralık 2014


Makalenin Yazarları
Kuddusi YAZICI