Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Elektronik Siyaset Bilimi Araştırmaları Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Avrupa birliği doğu ortaklığı programı ve program ülkelerinin algıları

Yazar kurumları :
Trakya Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü1
Görüntülenme :
475
DOI :
Özet Türkçe :

Doğu Ortaklığı, Avrupa Birliği (AB) ile Azerbaycan, Beyaz Rusya, Ermenistan, Gürcistan, Moldova ve Ukrayna arasında etkileşimi artırmayı amaçlamaktadır. İlişkileri, karşılıklı çıkar prensibi çerçevesinde, bu ülkelerin refah ve istikrarını destekleyecek şekilde derinleştirmeyi hedefleyen bu Ortaklık, Avrupa Komşuluk Politikası'nın geliştirilmesiyle ortaya çıkmıştır. Nihai hedefi AB'ye üyelik olmayan bu Ortaklık, taraflar arasında siyasal, sosyal ve ekonomik alanlarda karşılıklı etkileşim ve refahın artırılmasını amaçlamaktadır. Doğu Ortaklığı'nın amaçları ve sınırları nedir? Doğu Ortaklığı Programı ve diğer AB programları, Doğu Avrupa'daki değişim için yeterli kaynak sunabilmekte midirler? Doğu Ortaklığı, dahil edildiği ülkelerde nasıl bir gelişme kaydetmiştir? Başarılı ve başarısız olduğu alanlar nelerdir? Bu çalışma yukarıda ortaya atılan sorulara cevap aramaktadır.

Özet İngilizce :

The Eastern Partnership (EaP) aims to enhance the interaction between the European Union (EU) and Azerbaijan, Belarus, Armenia, Georgia, Moldova and Ukraine. The Partnership which intends to deepen the relations by supporting these countries' prosperity and stability within the framework of mutual interest principal has emerged by the development of European Neighbourhood Policy. The ultimate goal is not being a member of the EU but it desires the development of a mutual interaction between the partners in political, social and economic areas and increasing their welfare. What are the Eastern Partnership's goal and limits? Are the EaP and other EU programmes dedicated for the transformation process in Eastern Europe adequately? How has the Eastern Partnership been seen in those countries? What have been the main successes and failures of this programme? This paper tries to give answers for these questions.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :