Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 29 Sayfalar 144 - 158 2015-06-01
GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND IMF AXIS EMBODIMENT, TURKEY
GLOBAL FİNANSAL KRİZLER VE IMF EKSENLİ YAPILANMADA TÜRKİYE
Murat TURGUT
14 261

Globalization waves has been started at the last periods of the 90s with an increasing momentum. With the economical globalization industrial advances has been expected from the countries that hasnt completed their industrialization stages which parallel to acceleration of the globalization. But these often appearing financial collapses, in todays world, shows that the significant findings in the main reference these crisis seen from the financial crisis. In our article, referring to the financial crisis seen in Turkey, analysis which could be used for preventing or forecasting crisis that appereance in countries which hasn‟t completed its industrialization phase will be argued and also how IMF would be faced with financial crisis with its policies and competence.
1990’lı yılların son dönemecinden itibaren global piyasalarda devinimli bir şekilde şiddetini gösteren küreselleşme dalgaları oluşmaya başlamıştır. Bu Ekonomik küreselleşme evrelerindeki şiddetle ise endüstrileşme evrelerini henüz tamamlayan ülkelerde küreselleşmenin hızına paralel endüstriyel gelişimler beklenmiştir. Fakat sık sık patlak veren finansal çöküşler, Günümüz dünyasına, mali bakımdan görülen küreselleşme ile patlak veren krizlerin ana referans kaynaklarında önemli bulguların olduğunu göstermektedir. Makalemizde, Türkiye’de görülen finansal krizler referans alınarak, henüz endüstrileşme evresinde olan ülkelerde görülen krizleri önlemek yahut öngörmek için yapılması muhtemel analizler ve IMF’nin finansal krizler karşısındaki politika ve yetkinliği tartışılacaktır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
Murat TURGUT