Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim okullarında örgütsel adalet

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü1, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü2
Görüntülenme :
463
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmanın amacı, resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenlerin ilköğretim okullarındaki örgütsel adalete iliskin görüslerini saptamaktır. Arastırma, genel tarama modelinde yapılmıstır. Arastırmanın evrenini, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Diyarbakır il merkezindeki resmi ve özel ilköğretim okullarında görevli öğretmenler olusturmaktadır. Resmi ilköğretim okullarından 375, özel ilköğretim okullarından ise 175 öğretmen random yöntemiyle seçilerek arastırmanın örneklemi olusturulmustur. Bu arastırmada veri toplama aracı olarak, Niehoff ve Moorman (1993) tarafından gelistirilen ve arastırmacılar tarafından Türkçeye uyarlanan "örgütsel adalet ölçeği" kullanılmıstır. Anlamlılık düzeyi 0.05 olarak alınmıstır. Verilerin analizi sonucunda; kıdem ve cinsiyet değiskenine göre öğretmenlerin örgütsel adalete iliskin görüsleri arasında sadece "dağıtımsal adalet" boyutunda anlamlı fark saptanmıstır. Resmi ve özel okullarda görevli öğretmen görüslerine göre, örgütsel adalet konusunda en düsük derecede saptanan madde "aldığım ücretin adil olduğunu düsünüyorum" maddesidir. Öğretmenlerin örgütsel adalete iliskin görüsleri görev yaptıkları okul türüne göre "dağıtımsal" ve "etkilesimsel adalet" boyutlarında anlamlı farklılık göstermektedir. Ancak, her üç boyutta da resmi okul öğretmenlerinin görüsleri daha düsüktür.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to examine the public and private primary school teachers' opinions about organizational justice. The study is conducted in survey research design. The population for the study is all primary school teachers serving in the city center of Diyarbakir in the 2011 – 2012 school year. A random sample of 375 teachers from public primary schools and 175 teachers from private primary schools are selected to represent the overall population. In this research, "organizational justice scale", developed by Niehoff and Moorman (1993) and translated into Turkish by researchers themselves, is used. Significance level is taken as 0.05. Results show that there exists a significant difference among teachers' opinions with respect to seniority and gender only in "distributive justice". "I think that my level of pay is fair" is the lowest scored item according to both public and private school teachers. According to the school type, there is a significant difference among teachers' opinions in "distributive" and "interactional" dimensions of "organizational justice". However, public school teachers' opinions are lower in all three dimensions.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :