Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Güzel sanatlar öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeylerinin belirlenmesi

Yazar kurumları :
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Müzik Eğitimi Anabilim dalı1
Görüntülenme :
425
DOI :
Özet Türkçe :

Sosyal beceriler bireyin yasamında önemli bir role sahiptir. Çünkü diğer insanlarla iletisimde bulunmayı kolaylastırıcı önemli bir özelliktir. Bazı meslek grupları için sosyal becerilere sahip olma ihtiyacı kaçınılmazdır. Bu meslek gruplarından birisi de öğretmenlik mesleğidir. Çünkü sınıfta öğretmen ile öğrenci arasındaki iliskiler, öğrenmenin ve eğitimin temelini olusturur. Bu çalısmada, geleceğin sanat eğitimcileri olan "güzel sanatlar öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeyleri nasıldır?" sorusuna cevap aranmıstır. Çalısmaya, Karadeniz Teknik Üniversitesi Müzik Eğitimi ve Resim-Đs Eğitimi Anabilim Dallarında öğrenim görmekte olan 3. sınıf öğrencileri (n=32+42=74) katılmıslardır. Arastırma genel tarama modelindedir. Veri toplama aracı olarak öğrencilerin sosyal beceri düzeylerini belirlemede Riggio (1989) tarafından gelistirilen ve Yüksel(1997) tarafından Türkçeye uyarlanmıs olan Sosyal Beceri Envanteri (SSI) kullanılmıstır. Elde edilen veriler SPSS programı ile istatistik analiz yapılmıstır. Arastırma sonucunda müzik ve resim öğretmeni adaylarının sosyal beceri düzeyleri belirlenmis, karsılastırılmıs ve sonuçlara göre bazı önerilerde bulunulmustur.

Özet İngilizce :

Social Skills have important roles in an individual's life. Because they facilitate communication with other persons. It is inevitable for some occupation groups the need for having social skills. One of these occupation groups is profession of teaching. Because relations between student and teacher in the class, constitute the learning and education basis. In this study has been quest an answer for question of "How is the social skills level of fine arts teacher candidates that are the future's art educators?". The 3rd grade students (n=32+42=74) that study in the Music and Art Education programs of Karadeniz Technical University, constitute the universe of the study. This research is a survey. As a data collection tool, for determine of students' social skills level, Social Skills Inventory (SSI) that has been improved by Riggio, (1989) and adapted to Turkish by Yüksel, (1997), has been used. Obtained data has been statistically analyzed by SPSS software program. At the end of study, the level of music and art teacher candidates' social skills have been determined, compared and some suggestions have been made according to the research results.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :