Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin akademik başarı ve kalıcılığa etkisi

Yazar kurumları :
Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi, BÖTE1
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırmada bilgisayar destekli ve bilgisayar temelli öğretim yöntemlerinin bilgisayar dersindeki basarı ve kalıcılığa etkisi incelenmistir. Arastırmanın çalısma grubunu, 2011- 2012 eğitim-öğretim yılı, güz yarıyılında Bitlis Eren Üniversitesi, Tatvan Meslek Yüksekokulu, Harita ve Kadastro Bölümü, I. Öğretim, 2. sınıfında öğrenim gören 28 öğrenci olusturmaktadır. Uygulama yapılan sınıfta bulunan öğrencilerden deney ve kontrol grupları olusturulmustur. Veri toplama aracı olarak, arastırmacı tarafından hazırlanan akademik basarı testi, deneysel islem öncesinde ön test, deneysel islem sonrasında son test ve uygulamadan dört hafta sonra da kalıcılık testi olarak kullanılmıstır. Arastırmacı tarafından "Word'ün Temelleri" konusunun öğretimi, deney grubu öğrencilerine bilgisayar temelli öğretim yöntemi, kontrol grubu öğrencilerine ise bilgisayar destekli öğretim yöntemi kullanılarak yapılmıstır. Deney grubunda, Çizgi Tagem tarafından hazırlanmıs Office 2007 Görsel Eğitim Seti kullanılmıstır. Kontrol grubunda ise arastırmacı tarafından Microsoft PowerPoint programıyla hazırlanmıs sunular kullanılmıstır. Arastırmanın sonuca göre bilgisayar destekli öğretim yönteminin, bilgisayar temelli öğretim yöntemine göre öğrencilerin akademik basarıları ve öğrenilen bilgilerin kalıcılığı üzerinde daha etkili olduğu söylenebilir.

Özet İngilizce :

In this study, computer based and computer assisted instructional methods effect over success and retention of computer course has been investigated. Sample of the study is composed of 28 second grade primary education (day school) students that are studying at Tatvan Vocational Highschool in Bitlis Eren University. Experimental and control groups are formed in the class. Academic performance test, which is created by researcher is used as a tool for data collection. It has been applied as a pre-test before experiment, as a post-test after experiment and as a retention test after four weeks. Teaching of the topic "Basics of Microsoft Word" is performed by computer based instruction method on experimental group and by computer assisted instruction method on control group. Office 2007 visualized instructional set which is a product of Çizgi Tagem is used on experimental group. According to the findings of the study, computer assisted instruction method's contribution towards academic success and retention of knowledge on students is much more compared to the computer based instruction method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :