Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Electronic Journal of Education Sciences

Yıl 2013 , Cilt 2 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

A correlational study of turkish university students’ motivation to learn english

Yazar kurumları :
Dicle University, Faculty of Education, Department of Foreign Languages1
Görüntülenme :
400
DOI :
Özet Türkçe :

Motivation has extensively been studied in English as a second and/or foreign language context. Yet, it seems worthwhile to conduct more research with different populations, as motivation is a dynamic quality that depends on a great number of variables and is rather difficult to attain. The present study aims to examine a group of Turkish university students' motivation to learn English as a foreign language and types of motivation they have. A total of 81 students at the English Language Teaching (ELT) department of a large and well-established state university in Turkey took part in the study. A 20-item questionnaire which was used by Vaezi (2008, adapted from Gardner, 1985; Clement et al., 1994) was administered to participants to find out ratio of integrativeness and instrumentality at participants' motivation. Besides, Pearson correlation test was used to investigate the relationship between participants' motivation and their age, gender and grades. Results showed that there was a weak correlation between motivation and age, and between motivation and the other two variables: gender and grade. It was also found out that students had high instrumental motivation, but that they also had a moderate degree of integrative motivation.

Özet İngilizce :

Motivasyon ikinci dil olarak Đngilizce ve yabancı dil olarak Đngilizce bağlamında yaygın olarak çalısılmıs bir konudur. Bununla birlikte, motivasyon kavramının pek çok farklı değiskene bağlı olarak dinamik bir yapıya sahip olması ve motivasyonun zor kazanılması, onun farklı gruplarla daha fazla arastırma yapılmasına değer bir konu olduğunu göstermektedir. Bu çalısma bir grup Türk üniversite öğrencisinin yabancı dil olarak Đngilizce öğrenmedeki motivasyon düzeylerini ve sahip oldukları motivasyon türünü ortaya çıkarmayı amaçlamıstır. Çalısmada Türkiye'nin büyük ve köklü üniversitelerinden birinde Đngiliz Dili Eğitimi programına devam eden toplam 81 öğrenci yer almıstır. Katılımcıların araçsal motivasyon düzeylerini ve bütünleyici motivasyon düzeylerini bulmak için daha önce Vaezi tarafından kullanılmıs olan (2008, Gardner, 1985; Clement ve diğ., 1994'den uyarlanan) 20 maddelik bir anket katılımcılara uygulandı. Ayrıca, Pearson korelasyon testi ile katılımcıların motivasyon düzeyleri ile onların yasları, cinsiyetleri ve sınıfları arasında iliski olup olmadığına bakıldı. Sonuçlar motivasyon ile yas, cinsiyet ve sınıf değiskenleri arasında zayıf bir korelasyon olduğunu gösterdi. Son olarak öğrencilerin orta düzeyde bütünleyici motivasyona sahip olmakla beraber, yüksek düzeyde araçsal motivasyona sahip oldukları bulunmustur.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :