Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yeni neoklasik sentez modeli: türkiye uygulaması

Yazarlar :
Yazar kurumları :
İstanbul Üniversitesi, İktisat Fakültesi1
Görüntülenme :
578
DOI :
Özet Türkçe :

Son 30 yılda makroekonomi alanında yaşanan gelişmeler ekoller arası yeni bir uzlaşma zemini etrafında gerçekleşmektedir. Bu uzlaşma Klasik ve Keynesçi görüşleri tek bir çatı altında birleştirerek ekonomide yaşanan makroekonomik dalgalanmaları mikroekonomiden hareketle açıklamayı tavsiye etmektedir. Yeni Neoklasik Sentez (New Neoclassical Synthesis:NNS) yapısındaki Klasik ve Keynesçi yakınlaşma mikroekonomik bileşenlerden dolayı uyumlu çalışmaktadır. Bu yeni uzlaşma için farklı farklı isimler kullanılmakla beraber genel olarak Yeni Neoklasik Sentez adı ile anılmaktadır. Yeni Neoklasik Sentez'in özünü fiyat istikrarı amacına ulaşmak için benimsediği enflasyon hedeflemesi stratejisi oluşturmaktadır. Enflasyon hedefleme stratejisi ise kısa dönemli faiz oranı aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Çalışmada bir dinamik stokastik genel denge modeli olan Yeni Neoklasik Sentez modelinin Türkiye verileri ile test edilmesi amaçlanmış ve eşanlı denklem sistem çözümü ile üç aşamalı en küçük kareler yöntemi kullanılmıştır.

Özet İngilizce :

In the last thirty years, developments of macroeconomy come around a new consensus between economic schools. The consensus join Classical and Keynesian ideas below same framework and advice macroeconomic fluctuations can explain via microeconomy. Both classical and Keynesian contributions are compatible in the New Neoclassical Synthesis framework because of its microeconomic foundations. Different names are exploited for the new consensus, but in general it is called the New Neoclassical Synthesis. Inflation targeting composed the core of the New Neoclassical Synthesis which is accepted for price stability. Inflation targeting is established through short run interest rate. This study analyses success of the New Neoclassical Synthesis model which is a dynamic stochastic general equilibrium model with simultaneous equations systems solution which applied three stage least squares method.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :