FAKE “ARMENIAN PROVINCE” IN THE AZERBAIJANI TERRITORIES

Öz Makalede Azerbaycan topraklarında oluşturulan yapay Ermeni Vilayeti hakkında bahsedilmektedir. Bilindiği üzere, yıllardır Ermeniler “Büyük Ermenistan” düşüncesini gerçekleştirmek için bütün araçlara baş vurmuşlar. Amaçlarına ulaşmak için asırlar boyunca büyük güçlerin yardımına mazhar olmuşlar. Onlar için en önemli fırsat XIX. yüzyılın ilk çeğreğinde Güney Kafkasya’nın, özellikle Azerbaycan topraklarının Çarlık Rusyası tarafından işgali sonucu ortaya çıkmış, sonuçta Nahçıvan ve Erivan hanlıkları ilhak edildikten sonra bu topraklar üzerinde yapay Ermeni Vilayeti oluşturuldu. Makalede Ermeni Vilayeti’nin oluşturulması, yönetim sistemi ve akıbeti hakkında geniş bilgi verilmektedir.

Kaynakça

Acts collected in Caucasian Commission of Archaeology (ACCA), Tiflis, 1874, n.VII, doc.888.Hajiyev I. The inadequacy of the Armenian territorial claims against Nakhchivan andhistorical truths // Nakhchivan: historical reality, Baku, “Tahsil”, 2006.Iravan khanate. Russian invasion and Armenians being transmigrated to Northern Azerbaijanilands (By the scientific editorship of Y. Mahmudov, the corresponding member of theANAS). Baku, Chashioghlu, 2009.Ismayilov I.The injured pages of our memory. Baku, Shirvannashr, 2000.Kocharli T. Nakshi-jahan Nakhchivan. Baku, 1998.Milman A. Political structure of Azerbaijan in the XIX-the beginning of the XX centuries.Baku, 1966.Najafli E. The intentions of establishing the Armenian state in the Azerbaijani territory in theXVIII century. Baku, “Nurlan”, 2007.Nakhchivan encyclopaedia. In 2 volumes, I volume, Nakhchivan, 2005.Parsamyan V. A. The history of Armenian nation. I book, Erevan, 1972.Piriyev V. The Historical-political geography of Azerbaijan. Baku, “Muallim”, 2006.Rahimova A. About the history study of the “Armenian province”/ “History and its problems”magazine. Baku, 2002.Shahverdiyev Z. Nakhchivan territory in the XIX- the beginning of the XX centuries. Baku,“Elm”, 2008.Shavrov N. N. New threats against the Russian management in Transcaucasus. SPb., 1911.Shopen I. I. Historical memorial about Armenian province during its unification to theRussian Empire. SPb., 1852.Suleymanov M. From the history of Armenian chauvinism and aggression. Baku, MilitaryPublishing house, 2008.The Collection of acts on reviews about the history of Armenian nation. I part, Moscow,1933.Verdiyeva X. Y. The transmigration policy of the Russian empire in Northern Azerbaijan.Baku, 1999.