Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ulusal tasarruflar ve türkiye’de sürdürülebilir büyüme için tasarrufların önemi

Yazar kurumları :
Fatih Üniversitesi, Ankara MYO 1, Kırıkkale Üniversitesi, İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
704
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye'de ulusal tasarruflarda meydana gelen artış ve azalışa sebep olan etkenleri araştırmak ve iktisadi büyümeye olan etkisini ortaya koymaktır. Ortaya konan sonuçlar şunlardır: Türkiye'nin yurtiçi tasarruf oranları uluslararası standartlara göre düşüktür. Yurtiçi tasarruflar yatırımları tek başına karşılayamadığından yurtdışı tasarruflara yönelik eğilim ortaya çıkmıştır. 2010 yılında ulusal tasarruflar GSYH'nın yüzde 12,7'sine kadar gerilemiştir. Son yıllarda kamu tasarruflarında nispi düzelme olmasına rağmen özel tasarruflarda ciddi azalışlar sözkonusudur. Yapılan ekonometrik çalışmalarda ulusal tasarrufların kısa ve uzun vadede ekonomik büyümenin sürdürülebilir olmasında pozitif etki yaptığı belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this article is to investigate the effects causing increase and decrease in national savings of Turkiye and to reveal its effects to economic growth. The results of this paper are; domestic saving rate of Turkiye is low in comparison with international standarts. Due to domestic savings are not capable of meeting domestic investments there has been a tendency to foreign savings. National savings fell into the level of % 12.7 of GDP in 2010. Although there has been a relative recovery in official savings in recent years, there are severe decreases in total private savings. Some econometric researches showed that national saving rates have a positive effect on sustainable growth in both short and long run.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :