Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’nin emek yoğun mal ihracatındaki karşılaştırmalı üstünlüklerin makro ekonomik büyüklüklerle ilişkisi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi,İşletme Fakültesi1, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis Meslek Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

SITC teknoloji sınıflandırmasına göre mallar faktör yogunlugu bazında; hammadde yogun, emek yogun, sermaye yogun, kolay taklit edilen arastırma bazlı ve zor taklit edilen arastırma bazlı olmak üzere 5 gruba ayrılmaktadır. Üretim ve ihracat sonucu yaratılan katma deger açısından ele alındıgında, emek yogun mal grubu sözü edilenler arasında son sıralarda yer almaktadır. Bir ülkenin uluslararası piyasalarda karsılastırmalı üstünlüklere sahip olması, günümüzde arastırma (ar-ge) bazlı malların ihracatının çokluguna baglıdır. Çalısmada, 1993-2009 yılları arasında Türkiye'nin emek yogun mal ihracatındaki karsılastırmalı üstünlükler ve söz konusu üstünlüklerin makro ekonomik degiskenlerle iliskisi analiz edilmeye çalısılmıstır. Karsılastırmalı üstünlüklerin ölçümü açıklanmıs karsılastırmalı üstünlük katsayılarının hesaplanması yoluyla yapılmıstır. Çalısmada elde edilen regresyon sonuçlarına göre, ihracat birim deger indeksi, issizlik oranı, özel sektör kredileri, imalat sanayi yatırım tesvik belge sayısı, GSYH ve asgari ücretlerdeki degisikliklerin emek yogun malların ihracat rekabet gücünü etkiledigi ortaya çıkmaktadır. 2009 yılına gelindiginde, Türkiye'nin teknolojisi düsük geleneksel emek yogun malların ihracatındaki karsılastırmalı üstünlügünün devam ettigi görülmektedir.

Özet İngilizce :

On the basis of factor intensity, according to SITC trade classification, goods are divided into 5 groups which are raw material-intensive, labor-intensive, capitalintensive, easy to imitate science-based, hard to imitate science-based. Interms of value added that created as a result of production and export, labor-intensive goods are take part in the last ranks among those mentioned. A country's comparative advantages in international markets is based on the abundance of science-based goods now. In this study, between the years 1993- 2009, comparative advantages in exports of labor-intensive goods of Turkey and macro-economic variables connection of such advantages with macro-economic variables were attempted to analyze. Measurement of comparative advantages was made via calculation of revealed comparative advantage index. Regression results found in the study are demonstrate that export unit value index, unemployment rate, private sector loans, the number of investment incentive certificates in manufacturing industry, GDP and minimum wage changes affect the export competitiveness of laborintensive goods. By the year 2009, it is seen that Turkey has continued to comparative advantage in exports of labor-intensive goods which is called as low technology and traditional.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :