Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye’de gelir dağılımının toplanma oranı yöntemiyle analizi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Mustafa Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
573
DOI :
Özet Türkçe :

Ünlü iktisatçı Simon Kuznets her ne kadar ekonomik gelisme evrelerinin baslangıç asamalarında gelir adaletsizliginin olabilecegini ancak daha sonraki süreçlerde ekonomik büyüme ile birlikte bu sorunun giderilecegini ifade etmis olsa da Sanayi Devrimi’nden bu yana küresel ekonomi bütünsel olarak büyümüs ancak gelir dagılımındaki esitsizlikler ortadan kalkmamıstır. Gelir dagılımında esitsizlik sorunu Türkiye açısından da güncelligini sürekli olarak koruyan sorunlardan biridir. Muhtelif tarihlerde yapılmıs incelemeler kisisel, fonksiyonel, bölgesel ve benzeri kriterler açısından Türkiye’de dengesiz bir gelir dagılımı oldugunu ortaya koymaktadır.
Bu çalısmada söz konusu incelemelerden elde edilen bulgular genel olarak irdelenmis, ardından 2002 yılından itibaren TÜK tarafından yapılan arastırma sonuçları Toplanma Oranı Yöntemi kullanmak suretiyle analiz edilmistir. Toplanma Oranı Yöntemi gelir, sermaye, toprak gibi iktisadi faktörlerin bireyler arasında esit dagılıp dagılmadıgının ölçümüne olanak saglayan bir yöntemdir. Yöntemin kullanımı için gelir ve hale halkı gelirlerine iliskin toplanma serileri olusturulmus, ardından toplanma oranları hesaplanmıstır. Buna göre Türkiye’de 2002 – 2005 yılları arasında gelir dagılımındaki esitsizliklerin göreli olarak azaldıgı ancak gelir adaletsizliklerinin hala önemli bir sorun olarak varlıgını korudugu görülmektedir.

Özet İngilizce :

Simon Kuznets indicated that unjust income distribution may be observed at the beginning of the economical development but the problem may be solved through the economical growth. But the unjust income distribution still continues although the global economy growth is being observed since Industrial Revolution.
Unjust income distribution is also observed in Turkey. The examinations carried out at various dates prove evidence to this assumption. In our study, the findings of the abovementioned examinations are summarized and the results of the examinations carried out by TSI (Turkish Statistical Institute) since the year 2002 have been analyzed through method of concentration ratio. Consenttration ratio enables to measure if the variants such as income, capital, and land are equally distributed among the individuals. When using this method, the series are created for income and household income and the average rates are calculated. According to this, it is seen that the unjust income distribution in Turkey between the years 2002 – 2005 have comparatively decreased but unjust income distribution still continues to be an important problem in the country.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :