Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye ve kuzey kıbrıs işletmelerinin e-kurumsal kaynak planlaması ile ilgili karşılaştığı sorunlar

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Yönetimi, Lefkoşa1
Görüntülenme :
502
DOI :
Özet Türkçe :

The rapid developments in our century are creating new opportunites in the business world. By using internet technology businesses are obtaining a lot of opportunites in the international market. These developments, while producing job opportunities in different countries and markets, at the same time cause the resources needed by the business to expand and differ. Therefore the E-ERP managements are changing and expanding according to new conditions.
In this article the problems faced by businesses using the E-ERP methods in Turkey and North Cyprus have been discussed. The resarch emphasizes the perceptions of the managers of E-ERP in the above mentioned countries and seeks whether there is a diference between these perceptions or not. It has been observed that the bisuness managers in the two countries possess similar ideas, have ample knowledge on E-ERP. However they have different ideas in subjects such as the necessity of qualified employees and about problems which might arise during the application in the organization.

Özet İngilizce :

Çagımızdaki hızlı gelismeler is yasamında yeni is olanakları yaratmaktadır. sletmeler internet teknolojisini kullanarak uluslararası genis pazar olanakları elde etmektedirler. Bu gelismeler farklı ülkelerde, farklı pazarlarda is olanagı yaratırken, isletmenin gereksinim duydugu kaynakların çogalmasına ve farklılasmasına neden olmaktadır. sletmelerin Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) yönetimleri de yeni kosullara uygun olarak degismekte ve gelismektedir.
Makalemizde E-ERP uygulamaları ve Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ta isletmelerin karıslastıgı sorunlar üzerinde durulmustur. Yapılan arastırma ile iki ülke isletme yöneticilerinin ERP sorunlarına yönelik algıları ve bu algılar arasında fark olup olmadıgı üzerinde durulmustur. Arastırma sonucunda iki ülke arasında isletme yöneticilerinin benzer düsünceler tasıdıkları görülmüstür. Buna karsın E-ERP konusunda yeterli bilgi sahibi olundugu, uzman personel gerekliligi ve uygulamaların organizasyonda sorunlar yaratabilecegi konularında ise farklı düsünceler tasıdıkları görülmektedir.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :