Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizm gelirlerinin çeşitli makro ekonomik göstergeler ile ilişkisi: türkiye örneği (1992 – 2011)

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Akçakoca MYO.2
Görüntülenme :
542
DOI :
Özet Türkçe :

Turizm gelirlerinin çesitli makro ekonomik degiskenler ile iliskisini ölçmeye yönelik olarak üç model olusturulmustur. Birinci model, turizm gelirleri ile iktisadi büyüme arasındaki iliskiyi; ikinci model turizm gelirleri ile cari islemler dengesi arasındaki iliskiyi; üçüncü model ise reel döviz kuru ile turizm gelirleri arasındaki iliskiyi ölçmeye yöneliktir. Her üç model için Engle-Granger, VAR analizi ve Granger nedensellik analiz yöntemleri uygulanmıstır. Elde edilen sonuçlara baglı olarak büyümeden turizm gelirlerine tek yönlü; turizm gelirlerinden cari islemler dengesine dogru çift yönlü ve döviz kurundan turizm gelirlerine dogru tek yönlü nedensellik iliskisi saptanmıstır. Etki-tepki ve varyans analizleri yardımıyla da nedensellik analizi sonuçları dogrulanmıstır.

Özet İngilizce :

Three models were developed to explore the relationship between tourism revenues and various macro economic indicators. The first model looks at the relationship between tourism revenues and economic growth; the second model explores the association between tourism revenues and current account balance and the third model explores the relationship between tourism revenues and real exchange rates. For all of the three models, Engle-Granger and Var analyses were employed. The results of these analyses revealed a one-way causal relationship from economic growth to tourism; a two-way causal relationship from tourism to current account balance and a one-way causal relationship from real currency exchange rates to tourism. Causality analysis results were confirmed by impulse-response and variance analyses.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :