Yıl 2017, Cilt: 17 Sayı : 33 Sayfalar 77 - 96 2017-04-27
TURGUT ÖZAL DÖNEMİ TÜRKİYE DIŞ POLİTİKASI
Cihan DABAN
12 261

Öz Bir devletin dış politikası her ne kadar özgün ve bağımsız olursa olsun, doğrudan doğruya hem komşu devletlerlehem de komşu olmayan diğer devletlerle olan ilişkilerle iç içedir. Bu nedenle dış politika, incelendiği dönemin devletlerarasıilişkilerin niteliğini belirlemektedir. Bu dönemler incelenmeden bir devletin dış politikası hakkında iyi bir analiz eldeedilemez. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşundan günümüze kadar birçok çalkantılı dönemlerden geçmiştir. II. Dünya Savaşı,askeri darbeler, ekonomik bunalım ve daha birçok çalkantılı vaka sayılabilir. Ancak Turgut Özal dönemi, Türkiye açısındanolumlu bir hava yaratmıştır. Bu olumlu havanın temelinde ise ekonomik iyileşme, demokratik gelişme, komşularla iyigeçinme ve dış politikada yeni bir yön belirleme gibi hedeflerin olduğu görülmüştür. Bu kapsamda makale, Turgut Özaldönemi Türkiye dış politikasında komşu devletler başta olmak üzere Avrupa devletleri ve Amerika Birleşik Devletleri ileolan siyasi, ekonomik ve sivilleşmeye yönelik politikaları incelemiştir  

Anahtar Kelimeler

Türkiye Cumhuriyeti, Turgut Özal, Dış Politika, Amerika Birleşik Devletleri, Komşu Devletler
ADAMSON, Fiona B., “Democratizationandthedomesticsources of foreignpolicy: Turkey in the 1974 CyprusCrisis”, PoliticalScienceQuarterly, Cilt: 116, No:2, 2001.
Birincil Dil
Konular Siyasi Bilimler
Yayımlanma Tarihi 27 Nisan 2017
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar Orcid : Cihan DABANYazar: Cihan DABAN

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Nisan 2017


Makalenin Yazarları
Cihan DABAN