Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlık sektöründe yolsuzluk: teorik bir değerlendirme

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bülent Ecevit Üniversitesi, İİBF1
Görüntülenme :
580
DOI :
Özet Türkçe :

Bireylerin yaşamlarını kaliteli bir şekilde sürdürebilmesi ve sağlıklı, mutlu toplumlar için sağlık sektörünün sunacağı hizmet hayati önem taşımaktadır. Sağlık sektörünün sahip olduğu özellikler nedeniyle bu sektöre ayrılan kaynaklar dünya ve ülke ekonomilerinde büyük paya sahiptir. Sağlık sektöründe belirsizliğin, asimetrik bilginin ve birçok aktörün bulunması sektörü karmaşık bir yapı içerisine sokmaktadır. Söz konusu karmaşık yapı yolsuzluklar için elverişli bir ortamı meydana getirmekte ve sektörün diğerlerine göre yolsuzluğa daha açık olmasına neden olmaktadır. Bu çalışmada teorik açıdan sağlık sektörünün yapısı ve niçin yolsuzluğa yatkın olduğu açıklanmakta ve sektördeki yolsuzlukların maliyetleri ortaya koyularak çözüm önerileri sunulmaktadır.

Özet İngilizce :

Health sector's services are critically important for sustaining the lifes of individuals in a quality manner and ensuring healthy and happy societies. Due to features of health sector, reources that allocated to this sector has a large shares in world and countries economies. Exist of uncertainity, asymmetric information and many actors involved in health sector it puts into the sector a complex structure. This complex structure make up the environment susceptible to corruption and this is the cause of the sector more open to corruption than others. In this study it is explained that structure of health sector theoretically and why it is prone to corruption and costs of corruption in the sector has been stated and solutions are presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :