Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Risk yönetiminde matematik tabanlı yeni bir yöntem önerisi:vektörel risk modeli (vrm)

Yazar kurumları :
Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü1
Görüntülenme :
359
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma; örgütlerde riskin degerlendirilmesine ve yönetilmesine katkı saglayacak, riskin gerek yöneticiler gerek çalısanlar tarafından dogru anlasılmasını saglayacak, kavramsal ve matematiksel bir bir model önermektedir. Önerilen Vektörel Risk Modeli (VRM); riski, eksenleri kazanç ve zarar etkisi olan iki boyutlu bir koordinat sisteminde bir vektör olarak tanımlamaktadır. Model, genel olarak riskle dogrusal bir orantı içerisinde olan “denge açısı” kavramını da karar vermede kullanılabilecek bir parametre olarak önermektedir. Risk yönetiminde bir referans olarak kullanılabilecek denge açısının zamana baglı degisimi ve riskin çesitli degisim davranısları altında örgütlerin bunu nasıl yorumlamaları gerektigi, arastırma kapsamında ele alınan diger unsurlardır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study, proposes a conceptual and mathematical model, that can both support risk management and evaluation processes in organizations, and help managers and employees to better understand the risk. The model, introduces risk as a vector in a two dimensional coordinate system where dimensions are winning and loss efficacies. The model also proposes the term “balance angle” as a variable which is directly proportional to risk and a parameter that may be used in decision making. Another issue covered in this study is the longitudanal change of balance angle in time and how organizations need to interpret the various change paterns of risk.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :