Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 31 Sayfalar 274 - 295 2016-06-01
USING OF CAPITAL ASSET PRICING MODEL AND BETA COEFFICIENT IN REGULATED INDUSTRY
FİNANSAL VARLIKLARI FİYATLAMA MODELİ VE BETA KATSAYISININ DÜZENLEMEYE TABİ PİYASALARDA KULLANIMI
İhsan KULALI
25 261

Capital Asset Pricing Model (CAPM), shows a relationship between expected return and risk level of any securities.CAPM is one of the most widely applied method in calculating of firms’ cost of capital which can be divided in two part as debt and equity. Equity’s cost can be calculated with CAPM or similar methods. Cost of capital, at the same time, is a fundamental input for regulatory process. In that sense, it has a central role for regulatory bodies as well investor and firms. Thus, CAPM is widely used for regulatory price but in some different manner.
Finansal Varlıkları Fiyatlama Modeli (FVFM), herhangi bir menkul kıymetin beklenen getirisi ve risk derecesi arasındaki ilişkiyi göstermektedir. FVFM, firmaların sermaye maliyetinin hesaplanmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisidir. Sermaye maliyetinin borç ve öz sermaye şeklinde iki temel unsuru bulunmaktadır. Öz sermayenin maliyeti FVFM benzeri modeller kullanılarak hesaplanmaktadır. Sermaye maliyeti, aynı zamanda, düzenleyici işlemler için de temel girdi konumundadır. Bu çerçevede FVFM ve beta yalnızca yatırımcı ya da firmalar için değil, düzenleyiciler bakımından da merkezi bir öneme sahiptir. Bu nedenle, FVFM, bazı farklılıklar olmakla birlikte, düzenlemeye tabii fiyatın bulunmasında sıklıkla kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
İhsan KULALI