Yıl 2015, Cilt: 15 Sayı : 29 Sayfalar 88 - 115 2015-06-01
LOCAL MANAGEMENT SERVICES AND CITIZEN SATISFACTION: THE CASE STUDY OF İZMİR
YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ VE VATANDAŞ MEMNUNİYETİ: İZMİR ÖRNEĞİ
M. Erdem DELİCE,İlker DAŞTAN
12 261

Local governments are public entities that make important and indispensable values of current public managements in all countries. They are leading units in the case of public service for local citizens. In recent years, local governments have begun to give more importance to the community's quality of life, the quality of the services provided and satisfactions of citizens by the changes in the structure and functioning of local governments. The purpose of this study is to examine how the citizens in İzmir city perceive services of local governments, citizens‟ satisfaction levels and priority levels for these services by conducting a survey to 417 randomly selected citizens. According to results of the study, it is determined that citizens have average and below average satisfaction levels for almost all services. Besides, the similarities and differences between this study and empirical studies in the literature have been compared and several suggestions are made for improving the local government policies.
Yerel yönetimler, ülkelerin kamu yönetimlerinin önemli ve vazgeçilmez kamu tüzel kişileridir. Yerel yönetimler bulundukları yerlerde ikamet eden vatandaşlara hizmet sunma konusunda yönetsel birimler olarak görev almaktadırlar. Son yıllarda yerel yönetimin yapı ve işleyişlerindeki değişimlerle birlikte yerel yönetimler toplumun yaşam kalitesine, topluma sunulan hizmetin kalitesine ve vatandaşın bu hizmetler karşısında duyduğu memnuniyete daha çok önem vermeye başlamıştır. Bu çalışmanın amacı, basit tesadüfî yöntemle belirlenen 417 vatandaşa anket uygulayarak İzmir kent merkezinde ikamet eden vatandaşların yerel yönetimlerin hizmetlerini nasıl algıladıklarını, bu hizmetlerden duydukları memnuniyet düzeylerini ve hizmetlere verdikleri önem derecelerini ölçerek bir değerlendirme ortaya koymaktır. Araştırmanın sonuçlarına göre, İzmir ilinde ikamet eden vatandaşların yerel yönetimlerin sunduğu hizmetlerden genel olarak ortalama ve ortalamanın altında seviyelerde memnun oldukları saptanmaktadır. Ayrıca bu çalışma ile bu konuyla ilgili literatürde yer alan bilimsel çalışmalar arasındaki farklılık ve benzerlikler belirlenmiş ve vatandaşların memnuniyet ve önem seviyelerine göre yerel yönetimlerin hizmet sunumlarındaki politikalarına yön verebilecek öneriler getirilmeye çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2015
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2015


Makalenin Yazarları
M. Erdem DELİCE
İlker DAŞTAN