Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Nepotizm’in çalışanlar üzerine etkileri: aile işletmelerine yönelik bir saha araştırması

Yazar kurumları :
Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Örgütsel Davranıs ABD2
Görüntülenme :
763
DOI :
Özet Türkçe :

Aile isletmeleri ekonomide oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu açıdan bakıldıgında, bu isletmelerin dikkatle incelenmesi, sorunlarının ortadan kaldırılması gerekir. Aile isletmelerinin karsı karsıya kaldıgı önemli sorunlardan biri nepotizmdir. Bu arastırmanın amacı, aile isletmelerinde nepotizm uygulamalarının aile üyesi olmayan çalısanlar üzerine etkilerini incelemektir. Veriler anket yöntemiyle toplanmıstır. Arastırma, Trabzon'da faaliyet gösteren aile isletmelerinde çalısan aile üyesi olmayan 130 yönetici ve isgören üzerinde gerçeklestirilmistir. Bu arastırmanın bulgularına göre; nepotizm, aile üyesi olmayan çalısanlar üzerinde olumsuz etkiler olusturmaktadır. Nepotizm uygulamaları arttıkça çalısanların is stresi artmakta; is tatmini, isverene güveni ve adalete olan inancı ise azalmaktadır. Bu da çalısanların bireysel performanslarının düsmesine ve isten ayrılma egilimlerinin artmasına yol açmaktadır.

Özet İngilizce :

Family firms have an important place at economy. When viewed from this aspect, these firms should be carefully analyzed and their problems should be solved. One of the important problems that the family businesses have is nepotism. The aim of this study is analyzing the effect of practicing nepotism at family businesses on the staffs who are not a family member. Data was gathered by questionnaire method. The research is carried on 130 administrators and workers who work at family firms operating in Trabzon and are not family members. Results of this study shows that nepotism has negative effect on the employees not being family members. As the nepotism arise the employees' job stress rise up; their job satisfaction, trust on the employer and belief in operating justification decrease. This leads to weakening of the employees' performance and rising of their intention to quit.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :