Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Makroekonomik değişkenler ile sermaye hareketlerinin imkb-100 endeksi üzerindeki etkisinin incelenmesi

Yazar kurumları :
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, İİBF1, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İİBF2, Abant İzzet Baysal Üniversitesi3
Görüntülenme :
569
DOI :
Özet Türkçe :

Hisse senedi fiyatları, sermaye hareketleri ve makroekonomik göstergeler gibi çok sayıda değişken tarafından etkilenmektedir. Sermaye hareketleri özellikle istikrarlı ve düzenli olduklarında hisse senedi fiyatları üzerinde olumlu etkileri söz konusudur. Teorik olarak doğrudan yabancı yatırımlar ve portföy yatırımları gibi uluslararası sermaye hareketlerinin ülke ekonomilerinin performansı üzerine olumlu etkileri vardır. Bu çalışma 07.01.2005 ile 03.02.2012 dönemine ait 370 haftalık zaman serileri kullanılarak faiz oranları (MVFO), ABD dolar kuru (DLAK) ve altın fiyatları (ALTN) gibi değişkenler ile yabancı portföy yatırımları (PRTY) ve doğrudan yabancı yatırımlar (DYYT) gibi sermaye hareketlerinin İMKB-100 endeksi üzerine olan etkilerini incele-mektedir. Prais- Winston Regresyon analizi ampirik sonuçları ABD dolar kuru (DLAK), altın fiyatları (ALTN) ile yabacı portföy yatırımlarının (PRTY) İMKB-100 endeksi üzerinde açık ve önemli bir etkisinin olduğunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

Stock prices are affected by many variables such as capital flows and large number of macroeconomic indicators. Capital flows are most helpful when the magnitude of those flows is steady and stable. Theoretically, the international capital flows such as foreign direct and portfolio investment has contribution to influence national economic performance positively. This study attempts to explain the effects of macroeconomic variables such as interest rates (MVFO), US dollar parity (DLAK), gold prices (ALTN) and capital flows such as foreign direct investment (DYYT), foreign portfolio investment (PRTY) on ISE-100 index using the 370 weekly time series data between 07.01.2005 to 03.02.2012. The empirical results of Prais-Winston Regression Analysis show that US dollar parity (DLAK), gold prices (ALTN) and foreign portfolio investment (PRTY) play unambiguous role on ISE-110 index.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :