Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kurumsal liderlikte duygusal yeterlik

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Atılım Üniversitesi1, İşletme Fakültesi2
Görüntülenme :
453
DOI :
Özet Türkçe :

Son onbeş yılda, tüm dünyada ve iş dünyasının bütün alanlarında, kişisel gelişim sürecinin oldukça önem kazandığı dikkat çekmektedir. Çalışma hayatının kuralları değişmektedir. Kişiler hakkında verilen kararlarda yeni bir ölçüt anılmaya başlanmıştır; Duygusal Zeka (EQ). Örgütlerin insan kaynağı tercihlerinde, bilişsel yeterliklerin yanısıra, duyuşsal yeterlikler de oldukça önem kazanmıştır. Bu çalışmada, iş yaşamında duygusal zeka kavramı ve farklı liderlik tarzlarından söz edilerek, liderin örgüt içindeki konumu ve rolü özetlenmiştir. Duygusal zekanın iş ortamında kullanılması açısından kişisel yeterlik ve sosyal yeterlik üzerinde durulmuş, liderin ilişki yönetimi becerisinin altı çizilmiştir. Duygusal yeterlik ile iş başarısı arasındaki ilgiye değinilmiştir.

Özet İngilizce :

In the last fifteen years, all over the world, in various areas of business, the process of personal development is highly gaining importance. The rules of the business life is changing. A new dimension is recently being used among the ways of making a judgement about other people; Emotional Intelligence. In human resource preference of the organizations, besides intellectual capabilities, emotional capabilites become vital. In this study, emotional intelligence in business life, different leadership styles and the role and position of the leader in an organization are briefly summarized. In terms of the use of emotional intelligence in business life; personal and social capability is emphasised; together with the communication talent of a leader. The link between the emotional intelligence and the success in business is presented.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :