Yıl 2016, Cilt: 16 Sayı : 31 Sayfalar 145 - 161 2016-06-01
ANALYSIS OF CAUSALITY AMONG EXPORTS, IMPORTS AND ECONOMIC GROWTH: THE CASE OF TURKEY
İTHALAT, İHRACAT VE BÜYÜME ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ: TÜRKİYE UYGULAMASI
Hakan ACET,Savaş ERDOĞAN,Melike KÖKSAL
21 261

In this study, the causal relationship between total import, total export and growth is analyzed for the years 1998-2013 in Turkey by using quarterly data. The question tried to be answered is that whether exports or imports are the dominant factor in the source of growth of reel GDP. In order to answer this question the Granger-Causality Test should be conducted between total import, total export and growth. According to test results, there are causal relationships between total import, total export and growth. In 1998-2013 period imports are dominant on growth so it can be concluded that the growth depends on imports.
Bu çalışmada Türkiye’de toplam ithalat, toplam ihracat ve büyüme arasındaki nedensellik ilişkileri 1998-2013 yılları için üçer aylık veriler kullanılarak incelenmektedir. Çalışmada araştırılan konu reel gayri safi yurtiçi hasılada gerçekleşen büyümenin kaynağında baskın olan etkinin ithalat mı yoksa ihracat mı olduğudur. Bu soruya cevap verebilmek için ithalat, ihracat ve reel GSYİH arasındaki nedensellik test sonuçlarına bakılması gerekmektedir. Test sonuçlarına göre, toplam ihracat, toplam ithalat ve reel GSYİH arasında nedensellik ilişkileri söz konusudur. İncelenen dönemde ithalatın büyüme üzerinde belirleyici unsur konumunda olması nedeniyle büyümenin ithalata dayalı olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2016
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Haziran 2016


Makalenin Yazarları
Hakan ACET
Savaş ERDOĞAN
Melike KÖKSAL