Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2005 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Konaklama işletmeleri yöneticilerinin stres nedenlerinin belirlenmesinde cinsiyet faktörü: adana’da ampirik bir araştırma

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Baskent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu1
Görüntülenme :
503
DOI :
Özet Türkçe :

Although stress is a commonly heard and used word in our daily life, its antecedents and results have long been examined in scientific surveys. Stress is also considered to be a serious problem for hotel executives who have to make vital decisions during their daily routines, due to the specific structure of the sector. This study aims to examine whether or not gender is a discriminative factor in determining the sources and intensity of stress considering the middle and top level of executives who work in four and five star hotels in Adana. Within this framework, total 62 executives working in the considered hotels have been given inquiries in order to determine the level and reasons of their stress. In order to deduce meaningful results and contribute to the field, reliability and validity of the measurement are carefully considered. Finally, t-test at the level of 5% significance is applied by taking sex as an independent variable.

Özet İngilizce :

Stres, son yıllarda sıkça duyulan ve kullanılan bir kelime olmakla birlikte, stres kavramı literatürde uzun yıllardır hem nedenleri, hem de sonuçları açısından çesitli arastırmalara konu olmustur. Sektörün kendine özgü yapısı nedeniyle, günlük is hayatları kapsamında çesitli kritik kararlar verme durumunda kalan otel yöneticileri açısından da stres, önemli bir problem olarak kabul edilmektedir. Bu çalısmada, Adana ilinde faaliyet gösteren dört ve bes yıldızlı otel isletmelerinde görev yapan orta ve üst kademe yöneticilerinin stres nedenlerinin ve yogunlugunun ortaya konulmasında cinsiyet faktörünün belirleyici olup olmadıgının tespit edilmesi amaçlanmıstır. Bu kapsamda, ilgili otel isletmelerinde çalısan toplam 62 yöneticiye Stres Düzeylerinin ve Kaynaklarının Belirlenmesine Yönelik Anket uygulanmıs ve söz konusu ölçekten anlamlı sonuçlar çıkarabilmek, literatüre katkı yapabilmek amacıyla ölçegin güvenilirlik ve geçerlilik boyutları dikkate alındıktan sonra, cinsiyet bagımsız degisken alınarak % 5 anlamlılık seviyesinde t testi uygulanmıstır. Elde edilen bulgulardan, yeteneklerin kullanımı, is arkadasları ile geçimsizlik, üstlerle anlasmazlık, müsterilerin haksız talepleri ve isyerinde dedikodu gibi stres kaynakları konusunda kadın ve erkek yöneticilerin farklı düsündükleri tespit edilmistir.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :