Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 8 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Inovasyonda sınırların genişlemesi: açık inovasyon

Yazar kurumları :
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, İşletme Fakültesi1, Kastamonu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
407
DOI :
Özet Türkçe :

Ürünlerde, süreçlerde, teknolojide, örgütsel yapılarda yenilik veya yeni pazarlara ve alanlara açılmayı ifade eden inovasyon kavramı, rekabetçi kosullarda isletmelerin finansal ve örgütsel basarı kazanması için gereklilik tasımaktadır. Ancak günümüzde çevresel kosulların degiskenliginin ve belirsizliginin giderek artıs gösteriyor olması, inovasyon çabalarının isletme içinde sınırlı kalmamasını gerektirmektedir. Bu durum; inovasyon çabalarının, diger firmalarla ve kurumlarla iletisim ve bilgi paylasımının gerçeklestirilmesi ile sürdürülen Açık inovasyon kavramına tasınması sonucunu dogurmustur. Bu çalısmada açık inovasyon kavramı inovasyon kavramından yola çıkılarak açıklanmaya çalısılmıs, açık inovasyonla ilgili yaklasımlar, uygulama süreçleri, açık inovasyon ihtiyacının sebepleri ele alınmıs ve konuyla ilgili gelecek çalısmalara öneriler sıralanmıstır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Innovation concept which describes improvement on products, preocesses, technologies and organizational structures or getting into new markets and fields, is necessary for firms' financial and organizational success in competitive environment. On the other hand, nowadays environmental conditions tend to be evolve day by day and this required that innovation efforts mustn't be restricted inside firm. By this way, innovation concept expand to open innovation concept which means proceeding innovative applications by communicating and sharing information with other firms and stakeholders. This paper firstly aims to describe the open innovation concept through innovation concept, then, embrace different approaches about open innovation and innovation process and reasons of necessity of innovation. Finally suggestions for future researches were stated.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :