Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2007 , Cilt 3 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Hizmet sektöründeki işletmelerin örgüt içi stres kaynakları: afyon il merkezindeki hastanelerde çalışan cerrahi hemşirelerinin stres kaynaklarının belirlenmesi

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon Saglık Yüksekokulu1, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sandıklı Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
570
DOI :
Özet Türkçe :

Bu arastırma cerrahi birimlerde çalısan hemsirelerin stres kaynaklarını belirlemek amacıyla yapılmıstır. Arastırma evrenini Afyon l merkezindeki hastanelerin cerrahi servisinde çalısan 99 hemsire (n=99) olusturmustur. Veri toplamada anket formu ve Mayerson Stres Kaynagı Ölçegi; verilerin istatistiksel analizinde Varyans analizi, Kruskal-Wallis H testi ve Mann-Whıtney U testi ve t testi kullanılmıstır. Hemsirelerin fizik çevre, is ve sosyal stres vericilerinden aldıkları puanlara göre hastalık gelistirme egiliminde oldukları saptanmıstır. Kendini yorumlama biçiminden kaynaklanan stres vericilerinden aldıkları puanlara göre ise hastalık gelistirme ihtimali var grubuna girmislerdir. Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalısan hemsirelerin fizik çevreden yansıyan stres vericilerden, Sosyal Sigortalar Kurumu Hastanesinde (SSK) çalısanlara ve Devlet Hastanesi’nde çalısanlara göre anlamlı derecede düsük puan aldıkları bulunmustur (p<0.05). Demografik özelliklerine göre 27 < yasında, lisans mezunlarında ve evli olanlarda hemsirelerin sosyal ve fizik çevreden kaynaklanan stres vericilerinden aldıkları yüksek puan istatistiksel olarak da anlamlıdır (p<0.05). Cerrahi yogun bakımda çalısan, meslegini isteyerek seçmeyen ve Afyon Kocatepe Üniversitesi Hastanesi’nde çalısan hemsirelerin isle ilgili stres vericilerinden yüksek puan aldıkları saptanmıstır.
Bu puanlama sistemine göre cerrahi birimlerde çalısan hemsirelerin Mayerson Stres Kaynagı ölçeginin fizik çevre, is, sosyal stres ve kendini yorumlama kaynaklı stres vericilerden yüksek puan aldıkları ve hastalık gelistirme egiliminde oldukları tespit edilmistir. Bu verilerin dogrultusunda stres kaynaklarının belirlenmesi ve önlenmesi için daha ileri degerlendirmelerin yapılması önerilebilir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This research is performed to determine the stress factors that effects nurses working in surgical units. Universe of the researh includes 99 nurses (n=99) who are operating in surgical units of the hospitals in Afyon City center. Public survey and Mayerson’s Stress Factor Measurements are used for collecting data; for analysing of data, Variance analysis, Kruskal-Wallis H test and Mann- Whitney U tests are used. It is established that the nurses are in trend that improving problems due to the points which are collected by physical environments, job and social stress factors. According to the stress points that are improved by interpretation of themselves, they subjected as they can improve problems. It is also established that the nurses in Afyon Kocatepe University Hospitals have less stress point respectively to the nurses in Social Insure Hospital (SSK) and Government Hospitals in case of the stress factors originating from physical environments (p<0.05). According to the demographic parameters, under 27 ages, graduated from high school and married nurses have high points from stress factors, and this has meaning according to the statistical measurements (p<0.05). It is found that the nurses who are operating in Afyon Kocatepe University Hospital, working in surgical intensive care units, and have choosen their jobs unwillingly have higher stress points from stress sources. According to the this pointing system, it is found that the nurses operating in surgical units took higher stress points from stress sources of Mayerson Stress Sources as physical environment, job, and social stress and also interpretation of themselves, and they are in trend of improving problems. According to the these findings, we can suggest that a more specific research could be performed to establish and prevent these stress factors.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :