Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2010 , Cilt 6 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Havayolu şirketlerinin uyguladıkları finansal stratejiler üzerine bir araştırma

Yazar kurumları :
Düzce Üniversitesi İsletme Fakültesi1, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm ve Otel İşletmeciligi Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
455
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmanın temel amacı, havayolu isletmelerinin uyguladıkları finansal stratejilerin incelenmesidir. Temel amacın yanında havayolu isletmelerinin finansal strateji tercihlerinde dikkat ettikleri hususların irdelenmesi alt amaç olarak belirlenmistir. Bu amaçlar dogrultusunda derinlemesine veri elde edilmesi için nitel bir arastırma yapılmıstır. Çalısmanın evrenini tarifeli ve/veya tarifesiz yolcu tasımacılıgı yapan havayolu isletmeleri olusturmaktadır. Verilerin toplanmasında görüsme tekniginden, verilerin analizinde ise betimsel analiz tekniginden yararlanılmıstır. Çalısma sonucunda, havayolu tasıma isletmeleri finansal strateji olarak maliyetleme ve karlılık stratejilerine önem vermektedirler. Maliyetleme stratejileri olarak riskten korunma yöntemlerini uygulama, temel faaliyete yönelerek diger hizmetleri ekstra ücret karsılıgında sunma, uygun maliyetli uçak alma ve türev ürünlerden yararlanmayı tercih etmektedirler. Karlılık strateji olarak ise maliyet yönetimi, ek gelir saglama ve satıs artırma yöntemlerini benimsemektedirler.

Özet İngilizce :

The main objective of this study is to examine the implemented financing strategies of airlines business. Besides this main objective, explicating of attended issues while determining the financial strategy is set as sub-goals. According to these purposes, qualitative was used. The population of the study is composed of airline companies which have scheduled and /or non-scheduled passenger transport. The interview technique was used to obtain data and descriptive analysis was used to analyze data. As a result of the study, airline companies overrate financial strategy as costing strategy and profitability strategies. They prefer hedging, concentration the basic operations and take extra fee for other services, buying low-cost plane and benefitting financial derivatives as costing strategies. And also embrace the profitability strategies as cost management, providing additional income and increasing sales methods.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :