Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 5 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Global risk algılamasının gelişmekte olan piyasalara etkisi : türkiye örneği

Yazar kurumları :
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası1, Orta Doğu Teknik Üniversitesi2
Görüntülenme :
459
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada 01.01.2007-31.12.2008 döneminde Türkiye’nin kredi iflas takası priminde yaşanan değişimler üzerinde, uluslararası sermaye piyasalarında yaşanan yoğun hareketliliğin etkileri incelenmiştir. Sermaye piyasalarında yaşanan dalgalanmayı göstermek amacıyla S&P 500 opsiyon fiyatlarından üreyen VIX endeksi kullanılmıştır. Uluslararası sermaye piyasalarındaki volatilitenin Türkiye’nin kredi iflas takası primi, İMKB ve devlet iç borçlanma senetleri piyasalarına kalıcı etkisi tespit edilmiştir. Devlet iç borçlanma senetleri piyasasının kredi iflas takası priminden etkilendiği de görülmüştür. Çalışmanın sonuçları, yerel risk ölçümlerinde uluslararası risk kaynaklarının da devreye sokulması gerektiğini göstermektedir.

Özet İngilizce :

This paper studies the impact of the intense volatility in world financial markets on the credit default risk spread for the 01.01.2007-31.12.2008 period in Turkey. We use the VIX index which is derived from the S&P 500 option prices to represent the volatility in world financial markets. We find permanent effect of changes in the volatility of interantional financial markets on Turkish credit default premium, İstanbul Stock Exchange (ISE), and the government bond markets. We also discover that the governmet bond markets are also affected by changes in the credit default spread in Turkey. Our results show that international sources of risk should be accounted for in domestic risk measurements.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :