Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi

Yıl 2006 , Cilt 2 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Gelişmekte olan ülkelerde sermaye akımlarındaki ani durmalar ve makroekonomik etkileri

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi1
Görüntülenme :
375
DOI :
Özet Türkçe :

We examine the macroeconomic effects of the sudden stops in capital flows in five countries (Mexico, Argentina, Korea, Thailand, and Turkey). Some similar effects emerged during nine sudden stops of these countries. Firstly, the sudden stops led current account reversals. Secondly, all sudden stops created negative influences on real consumption, investment, and growth. Thirdly, all sudden stops resulted in significant drops in the stock exchange markets. Fourthly, seven sudden stops were accompanied by currency crises, while six sudden stops were accompanied by banking crises. Our findings justify the notion that lower liability dollarization encourages export growth during a current account adjustment. Current account adjustments occurred through export growths in the economies with lower liability dollarization, while through import contractions in the economies with higher liability dollarization, except the Korean 1997 experience. On the other hand, our findings do not support the notion that higher trade openness encourages export growth during a current account adjustment. The expected positive effects of trade openness on export growth depend on the growth rates of the trade partners of the sudden stop countries and the conditions in the export markets.

Özet İngilizce :

Bu çalısmada bes ülkenin (Meksika, Arjantin, Tayland, Kore ve Türkiye) maruz kaldıkları sermaye akımlarındaki ani durmaların makroekonomik etkileri incelenmektedir. Söz konusu bes ülkenin yasamıs oldugu dokuz deneyim sırasında bazı benzer etkiler ortaya çıkmıstır. Birincisi, ani durmalar cari islemler hesabında geri dönüslere yol açmıstır. İkincisi, bütün ani durmalar reel tüketim, yatırım ve büyüme oranları üzerinde olumsuz etkiler yaratmıstır. Üçüncüsü,sermaye akımlarındaki ani durmaların hepsi, menkul kıymet borsalarında önemli oranlarda düsüslerle sonuçlanmıstır. Dördüncüsü, dokuz ani durmanın yedi tanesi para krizleri, altı tanesi ise bankacılık krizleri esliginde ortaya çıkmıstır. Bu çalısmanın bulguları, düsük yükümlülük dolarizasyonunun cari islemler intibakı sırasında ihracat büyümesini tesvik edecegi görüsünü dogrulamaktadır. Cari islem intibakları, Kore’nin 1997 deneyimi hariç, yükümlülük dolarizasyonunun düsük oldugu ekonomilerde ihracat artısları yoluyla, yüksek oldugu ekonomilerde ise ithalat daralmaları yoluyla saglanmıstır. Diger yandan bulgular, dıs ticarete açıklıgın cari islemler intibakı sırasında ihracat büyümesini tesvik edecegi görüsünü desteklememektedir. Dıs ticarete açıklıgın ihracat üzerinde yaratması beklenen olumlu etki, ani durma yasayan ülkenin ticaret ortagı olan ekonomilerdeki büyüme oranlarına ve ihracat piyasalarındaki kosullara baglıdır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :